Creatief partnerschappen _

Straatbeelden

Van nature denken kinderen dat de omgeving zoals zij die zien, er altijd al was en er altijd zal zijn. Ze nemen de omgeving aan als een statisch geheel. Door te laten zien dat architecten, mediamensen en kunstenaars de wereld om ons heen vormgeven, worden zij zich ervan bewust dat zijzelf daar ook aan mee kunnen doen: ze worden van gebruiker van de omgeving ontwerper.

competenties
  • Omgevingsgerichtheid
  • -
De Boomgaard, Pieterskerkhof, De Blauwe Avonturijn Langerak Bovenbouw

In het project Aventurplatia van Basisschool de Boomgaard, Pieterskerskhof, De Blauwe AvonturijnClick F1 en Aorta spelen we in op de zintuiglijke ervaring van de omgeving. Aventurplatia is een bijzondere plek waar zeer diverse materialen liggen, en verschillende filmpjes, minecraft-ontwerpen en andere presentaties te zien zijn. Wat kun je er doen? Hoe ruikt het? Welke geluiden hoor je?

Straatwerkers

De straatwerkers (een architect, een ontwerper, een landschapsarchitect, een stedenbouwkundige en mediamakers), introduceren het thema naar aanleiding van een aantal basisvragen die gaan over de flora en fauna, de inrichting, speelmogelijkheden en hoe de leerling zou willen dat de omgeving eruitziet. Daarna fantaseren de kinderen samen met de straatwerkers over het plein, de stenen, het groen er om heen, de dierenwereld, de kleine plekken of juist het grote ruimtelijke geheel als het plein, en de school in de omgeving. Groot of klein, wel of niet mogelijk is irrelevant.

Aorta: Eveline Paalvast

 “De parel van het partnerschap is dat vanuit de dialoog met de scholen een leerlijn voor omgevingsgerichtheid en media is ontstaan: Straatbeelden.”

Vervolgens brengen de straatwerkers deze fantasie terug naar de werkelijkheid: wat kunnen we met de ontwerpen en ideeën die ontstaan zijn vanuit het spelen en de fantasie? Hoe kunnen we dit terugbrengen in ons werkelijke plein.

Binnen Straatbeelden ontwikkelen we vier elementen:

  •  Leerkrachtenkaarten waarin de hele lessenreeks uitgelegd wordt.
  • Inspiratie opdrachten voor de leerlingen die ook stimuleren om zelf ideeën of opdrachten te verzinnen en uit te voeren.
  • Opdrachtkaarten met formats voor stambomen, kaarten, fotoquiz of krantjes.
  • Leer- en kijkwijzers zodat leerlingen (en leerkrachten) zich allerlei media- en omgevingstools eigen kunnen maken. Van werken met google maps tot eenvoudig leren filmen en monteren. Van digitaal bouwen met lego tot het maken van je eigen robotmonster.

De coaches vanuit Click F1 en Aorta verdiepen zich in de methodes en de overkoepelende visie van de school op onderwijs. Click F1/Aorta traint de leerkrachten in het gebruik van Straatbeelden en, op verzoek, in de media en omgevingstools uit de kijkwijzer. Daarna voeren de leerkrachten met de leerlingen de lessenreeks uit, aansluitend bij de zaakvakken of bijvoorbeeld tijdens een school-brede projectweek. De school kan het netwerk aan kunstenaars en architecten van Click F1 en Aorta inhuren. Iedere les is modulair opgebouwd zodat de school zelf kan beslissen of daar ruimte voor is of niet. Samen hebben we onderstaande structuur ontworpen, waardoor we de lessen kunnen verdiepen en verbinden aan relevante thema’s voor de school of de omgeving.

  1. Cirkels:(ruimte) Dit is de basis en staat voor leerjaren en voor de omgeving waarin je je als kind beweegt. Van dichtbij tot globaal. Van nog heel jong en heel dichtbij zoals familie, huis, school voor kleuters en jonge kinderen, tot de tienerleeftijd waarbij kinderen zich de wereld eigen maken.
  2. Lagen:(tijd) Dit zijn tijdslagen waarin we het verleden, heden en toekomst verbinden.

Leerkracht middenbouw De Boomgaard: Eefje Hoeve 

 “Ik krijg als leerkracht een meer holistisch beeld van een leerling. Je leert de kinderen beter en op een andere manier kennen. Als ze ergens goed in zijn, is het zo leuk om dat terug te zien in andere opdrachten.”