Creatief partnerschappen _

Iedereen wist dat het niet kon

Kopa werkt daarbij vanuit de beeldende kunsten in de breedste zin des woords. Kunstenaars, architectuur, mode of moeilijke vragen vormen de kapstok voor een creatieve ontdekkingsreis. Kopa daagt leerkrachten uit te werken met een helder kader, waarbinnen veel ruimte is voor de leerling en diens eigen creatieve proces.

competenties
  • Creatief denken
  • -
De JazzSingel, KBS de Zeven Gaven, De Pijlstaart, De Schans Terwijde, Kanaleneiland, Noordwest Onderbouw, middenbouw, bovenbouw kopa_voorbeeldles_hersengymnastiek

In de intensieve samenwerking tussen Kopa en basisscholen de JazzSingel, KBS de Zeven Gaven, De Pijlstaart en de Schans wordt toegewerkt naar een leerlijn creatief vermogen die door de leerkrachten zelf uitgevoerd wordt. Naar aanleiding van vragen vanuit de school ondersteunt Kopa op maat en introduceert bijvoorbeeld nieuwe materialen en technieken. 

Durven falen

Maar wat is dat dan, creativiteit? Voor Kopa gaat het zeker niet om het maken van de mooiste tekening. Eerder om durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan. Creatief denken en doen zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vier jaar co-creatie tussen de kunstenaars van Kopa en de betrokken leerkrachten hebben een stevig fundament gelegd voor een open leerlijn creatief vermogen voor de groepen 1 tot en met 8, opgebouwd uit materiaalkisten en ondersteund met lesmateriaal, inspiratie en vaardigheidstrainingen.

Leerling groep 4: Abdelmajid
“Kunst is niet moeilijk, ik kan kunst maken!”

Een podium

De gastlessen van de kunstenaars dienden als voorbeeld voor de leerkrachten en vaardigheden werden in teamtrainingen verdiept. Praktische uitdagingen werden gezamenlijk om-gedacht. Hoe kunnen we trots bij onze leerlingen stimuleren? Om die reden werd in projectweken ook samen gewerkt met het AAMU (Aboriginal Art Museum), het Universiteitsmuseum en het Volksbuurtmuseum. Zo konden we actieve en reflectieve kunstbeleving verbinden en het werk van leerlingen een podium geven. De leerlingen van de Pijlstaart hebben zo al twee keer hun werk in een echt museum tentoongesteld. Stoer!

De docent en Kopa

Kopa ontwikkelt vraaggestuurde voorbeeldlessen en teamtrainingen Het doel is dat kunst een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks onderwijs is, waarbij de doorgaande leerlijn creatief vermogen is ingebed in het curriculum en grotendeels wordt uitgevoerd en gedragen door het vaste docententeam. Kopa helpt dit te realiseren in vier fases: ontdekken, ontwikkelen, verdiepen en verankeren.

Voor de leerkracht die zelf de kunstles begeleidt, heeft Kopa het model van de Pionier! ontwikkeld. Dit model beschrijft en verbeeldt de grondhouding waarmee de leraar voor de klas staat en de leerling faciliteert in zijn creatieve proces. Niet alles kan, ook in een kunstles gelden regels voor gedrag, werkvormen en kaders. Maar het betekent wel dat de leerkracht niet alle antwoorden heeft of hoeft te hebben. Die heeft de leerling, of hij ontdekt ze onderweg. Naast een vaardige leerkracht vraagt cultuuronderwijs ook van een school dat ze een duidelijke visie ontwikkelt en richting kiest. Om dit te ondersteunen ontwikkelde Kopa samen met de HKU de toolbox ‘Dot derde boom rechts

Groepsleerkracht bovenbouw: Klaas Dijkstra
“Het basiswoord van onze samenwerking is ‘trots’. Trots op de eigen creativiteit en die van de ander. Het partnerschap staat inmiddels goed op de kaart. Het wordt als onderwerp van de reguliere vergadering meegenomen en komt aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken.”