Ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep verzamelt vragen uit het veld, deelt de voortgang van de partnerschappen, stemt de programma’s met elkaar af en geeft input voor deskundigheidsprogramma en kennisdeling. Het ontwikkelteam komt vijf keer per jaar bijeen.

Lees meer over de bijeenkomsten van De Ontwikkelgroep:

26 oktober 2021: CVU-impact kansrijkheid zichtbaar maken