Deskundigheidsbevordering _

De Ateliers bieden scholing vóór en dóór de partners van Creatief Vermogen Utrecht. Doel is het geven van een praktische introductie van bepaalde werkvormen vanuit Creatief Vermogen Utrecht.

Hoe: De Ateliers bestaan uit twee of drie sessies van twee uur. Deze worden georganiseerd in opeenvolgende bijeenkomsten: een startbijeenkomst (input) waarmee je direct de volgende dag in je klas aan de slag kunt en een of twee follow-up middagen om de praktijk te delen, te evalueren en aan te scherpen. In de training ga je zelf actief aan de slag met werkvormen die creatief vermogen stimuleren.

Wat: ‘Creativiteit en creatief vermogen’ wat bedoelen we eigenlijk als we die termen gebruiken? Binnen alle Ateliers werken wij met de Diamant van creatief vermogen en haar verschillende stralen. De diamant is een gereedschap/methodiek die het netwerk Creatief Vermogen Utrecht ontwikkelde om het werken aan creatief vermogen concreet te maken.

Voor wie: Voor leerkrachten(teams) en voor educatief medewerkers die werkvormen uit een andere discipline willen leren kennen. De Ateliers kunnen door scholen en culturele partners uit het netwerk Creatief Vermogen Utrecht worden aangevraagd. Voor scholen buiten het netwerk kunnen de ateliers kostendekkend worden uitgevoerd. Op verzoek kunnen ook nieuwe Ateliers ontwikkeld worden.

Overzicht van ateliers

  • Zelfsturingspeelse ingrediënten om leerlingen grip te geven op hun eigen creatieve leerproces. Begeleiding: Salomé Nobel (HKU)
  • Taal en Theater | spelenderwijs woordenschat uitbreiden door theater Begeleiding: Anne-Marie Knippels (Het Filiaal Theatermakers)
  • Spelen met Dot | dialoogspel over visie op Creatief Vermogen en hoe geven wij dat handen en voeten in ons team, op school? Begeleiding: Jolanda Schouten(HKU) of Linda Rosink, Manja Eland (KOPA)
  • Energizers en rustbrengers | korte fysieke oefeningen die de dynamiek in de klas kunnen beïnvloeden. Begeleiding: De Dansers