Deskundigheidsbevordering _

Het netwerk Creatief Vermogen Utrecht komt meerdere keren per jaar bijenkaar om ervaringen en kennis te delen, de verdiepen en te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten waarbij we elkaar treffen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten. 

Kennisdelingsbijeenkomst

Eens in de twee maanden worden alle partners uitgenodigd om deel te nemen aan een uitwisselingsbijeenkomst. Er komen zaken aan de orde die iedereen aangaan. Dit zijn dé momenten om contacten weer scherp op de kaart te zetten en je onder te dompelen in alle ervaringen die iedereen inmiddels weer rijker is. 

Ook in de periode 2017-2020 organiseert netwerk Creatief Vermogen Utrecht uitwisselingsbijeenkomsten.


Directeurendiner

Jaarlijks vindt het directeurendiner plaats. Schooldirecteuren en directeuren van de culturele partners, aangevuld met ICC-ers, dineren samen, aan gemengde tafels. De opzet van het diner is thematisch.


Conferentie

Het netwerk Creatief Vermogen Utrecht heeft  inmiddels twee conferenties georganiseerd. Telkens staan de actuele ontwikkelingen in het project centraal.


Publicaties en lezingen

Parallel aan het op de scholen inbedden van het creatief vermogen, stimuleren we elkaar als partners om te schrijven, te spreken of via andere media te documenteren over creatief vermogen.

Bekijk hier alle publicaties