Kennisdeling

Het netwerk Creatief Vermogen Utrecht komt meerdere keren per jaar bij elkaar om ervaringen en kennis te delen, de verdiepen en te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten waarbij we elkaar treffen. Bijvoorbeeld collegiale ontmoetingen en trainingen. Je vindt alle bijeenkomsten in de agenda

 

Directeurendiner

Jaarlijks vindt het directeurendiner plaats. Schooldirecteuren en directeuren van de culturele partners, aangevuld met ICC-ers, dineren samen, aan gemengde tafels. De opzet van het diner is thematisch.

Conferentie

Het netwerk Creatief Vermogen Utrecht heeft  inmiddels twee conferenties georganiseerd. Telkens staan de actuele ontwikkelingen in het project centraal.

Publicaties en lezingen

Parallel aan het op de scholen inbedden van het creatief vermogen, stimuleren we elkaar als partners om te schrijven, te spreken of via andere media te documenteren over creatief vermogen. Je vindt deze essays op de inspiratiepagina, via het filter essay.