Deskundigheidsbevordering

Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. Om kinderen grip te geven op hun creatief vermogen, is de rol van de leerkracht en kunstenaar essentieel.

Lerend netwerk

Netwerk Creatief Vermogen Utrecht verbindt alle partnerschappen in een lerend netwerk. HKU heeft daarin de taak de partners te helpen bij de opbouw van dit netwerk, om met elkaar aan een collectief begrippenkader en gezamenlijke producten te werken.

Cultuureducatie met Kwaliteit wil innovatieve cultuureducatie met de scholen uit voeren om vanuit de praktijk tot een leerlijn creatief vermogen te komen. De kern van de partnerschappen is co-creatie: de culturele partner en de school maken samen het beleid, de inhoud en het curriculum. Het Netwerk Creatief Vermogen Utrecht maakt vanuit co-creatie deze ervaringen collectief.

Bij het leren van professionals in een netwerk zijn drie punten essentieel:

 

  • de professional ontwikkelt zich in zijn vak;
  • er worden nieuwe innovatieve producten ontwikkeld en getest ;
  • en er vormt zich een gemeenschap waaraan de individuele professional zich kan laven; en die samen met de anderen het vakgebied en de waarden daarin herijkt.