Creatief partnerschappen _

Wat heeft de leerkracht nodig?

Het Wilde Westen onderzoekt met twee scholen de vraag: Wat heeft de leerkracht nodig om vorm te geven aan kunstonderwijs? We ondersteunen scholen om thema’s die belangrijk zijn te koppelen aan kunst en cultuur. De persoonlijke verbindingen tussen leerkrachten en kunstprofessionals dragen bij aan een rijkere leeromgeving voor de kinderen.

competenties
  • Creatief denken
  • -
  • Creatief proces doorgronden
  • -
2e Marnixschool, St. Dominicusschool Oog in Al Onderbouw, middenbouw, bovenbouw

Het partnerschap van het Wilde Westen en de basisscholen de 2e Marnixschool, St. Dominicus, Asch van Wijkschool zetten een uitwerking, verdieping en vernieuwing van het curriculum in gang. Elke school doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

  • Het Wilde Westen is actieve beheerder van het proces en de relaties daarbinnen:
  • Biedt kaders waarbinnen het proces zich afspeelt;
  • Zorgt voor de onderlinge afstemming (referentiekader, doelbepalingen, formaliseren en gezamenlijk handelen);
  • Zorgt dat de rollen in het proces duidelijk zijn;
  • Zorgt voor een vorm van verslaglegging.

Heleen Korthals, Wilde Westen
“Ik word blij als ik in gesprek met een leerkracht zit en er een vlammetje aangaat: “Hé, ik zou het mooi vinden…’’ Dan gaat die bij mij ook aan, dan ontstaat er een gesprek. Soms over de leerlingen, de kunstvorm, of de vakantie van de leerkracht. En dat is een fijne basis om op samen te werken. Daar word ik blij van, als ‘het’ aangaat.”

Het Wilde Westen en de scholen werken samen aan een vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten. Gesprekken en coaching door kunstvakdocenten leveren deskundigheid bevorderende trajecten op voor groepsleerkrachten die daarvoor belangstelling hebben. Daarnaast worden studiedagen georganiseerd met het hele team. Dit kunnen workshops zijn door kunstvakdocenten, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over het vormgeven van kunst in de school of als voorbereiding van school-brede kunstweken.

Door de langdurige samenwerking krijgen leerkrachten door het toepassen van kunst in het curriculum steeds meer zicht op welk momenten op welke manier ze met kunst en met welke kunst(enaar) uit de (directe) leefomgeving ze aan de slag willen.

Ark van Noach

Zo was het verhaal over de Ark van Noach op de Tweede Marnixschool uitgangspunt om de leerlingen via beeldende kunst het landschap opnieuw in te laten richten. In een bovenbouwklas werd een dramales ontwikkeld om het onderwerp ‘jagers en boeren’ op vraag van de leerkracht te benaderen vanuit een fysieke  beleving.  En naar aanleiding van het schoolbrede thema ‘water’ werd de kunstenaar Ruud Kuijer (bekend van o.a. Waterwerken- de kunstwerken aan het Amsterdam Rijnkanaal) aan de school gekoppeld. De klas bezocht zijn atelier en werkte in de klas met gips. Samen met weer een andere kunstenaar maakten de kinderen een bouwwerk, geïnspireerd op waterbanen, waarmee de lagere groepen volop konden experimenteren. De vergelijking met de sluizen in Nederland was gauw gemaakt.

Eva Veenstra, leerkracht Asch van Wijckschool
“Ik ben steeds beter in staat kunst aan de lesstof te verbinden en daarbij te zien hoe de leerling zich ontwikkelt. Ik krijg beter zicht op hoe het creatief vermogen zich manifesteert.” “Wij hebben als school echt ontdekt dat kunst of cultuuronderwijs niet iets ‘los’ is, maar dat het juist het onderwijs verstevigt. Leerkrachten werken vanuit de vraag: ik wil een doel bereiken en hoe kan ik daar kunst bij inzetten?”