Creatief partnerschappen _

Kopa | PIONIER!

Kopa zet zich in voor creativiteit in het onderwijs en in de samenleving. Creativiteit is meer dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbinding leggen en mogelijkheden zien. Kopa daagt leerkrachten uit te werken met een helder kader, waarbinnen veel ruimte is voor de leerling en diens eigen creatieve proces.

competenties
 • Ambachtelijkheid tonen
 • -
 • Creatief denken
 • -
 • Creatief doen
 • -
 • Samenwerken
 • -
 • Verbeeldingskracht tonen
 • -
De JazzSingel, De Pijlstaart, De Schans, De Kohnstammschool Terwijde, Kanaleneiland, Noordwest, Utrecht Oost Onderbouw, middenbouw, bovenbouw Pionier Brochure

Vanuit een intensieve samenwerking tussen Kopa en basisscholen de JazzSingel, De Pijlstaart, De Schans en de Kohnstammschool is toegewerkt naar een doorlopende leerlijn Beelden en Media die door de leerkrachten zelf uitgevoerd wordt. Deze leerlijn heet PIONIER!. Naar aanleiding van vragen vanuit school ondersteunt Kopa op maat en introduceert bijvoorbeeld nieuwe materialen en technieken.

De visie van PIONIER!

De naam PIONIER! heeft twee betekenissen. Een pionier kennen we als iemand die durft te proberen, mag falen en daar vanuit weer nieuwe ideeen laat ontstaan. Dat is ook wat Kopa ambieert in de klas. Niet alleen van leerlingen, maar ook van leerkrachten. De leerkracht is de basis van deze leerlijn.


Linda Rosink Kopa

Kopa gaat voor meer creativiteit in elke klas, ook als onze kunstenaars er niet bij zijn, daarom focussen we ons op het ondersteuen en inspireren van de leerkracht .

Ook is PIONIER! een afkorting die Kopa gebruikt voor de creatieve en procesgerichte didactiek van de leerkracht voor de klas. Elke letter staat voor een houding die de leerkracht inneemt tijdens de kunstlessen:

 • Procesgericht werken: Begeleid de leerling in zijn eigen creatieve proces.
 • Inspireren: Met kwalitatief werk van kunstenaars, verhalen, films of theater.
 • Open vragen stellen: Duik in de fantasie van de kinderen.
 • Niet interpreteren: Voorkom dat je aannames doet en stel je oordeel uit.
 • Ik durf ook: Je eigen kwetsbaarheid inzetten om kinderen over drempels heen te helpen.
 • Eigenheid: Ieder kind gaat anders om met de opdracht, hoera!
 • Ruimte bieden: Suddertijd…vragen onbeantwoord laten en de rek toestaan.
 • !Expect more!: Kinderen die zich meer uitgedaagd voelen, dagen zichzelf verder uit.

PIONIER ontzorgt de leerkracht

Het model PIONIER! is speciaal ontwikkeld voor de leerkracht die zelf de kunstles begeleidt. PIONIER! ontzorgt door goede (beeld)materialen en lesbrieven te leveren en traint de leerkracht in het creatief procesgericht lesgeven. Het is een krachtige tool voor scholen die vinden dat creativiteitsontwikkeling een prioriteit is binnen het dagelijkse onderwijs. Naast een vaardige leerkracht vraagt cultuuronderwijs ook van een school dat ze een duidelijke visie ontwikkelt en richting kiest. Om dit te ondersteunen ontwikkelde Kopa samen met de HKU de toolbox Dot, 3e boom rechts.


Sjoerd Kerssies, Leerkracht groep 6, KBS de Jazzsingel

Eén keer per week is er een middag die mij geen piekeren oplevert. Ik geef de les vrijwel zonder voorbereiding. Ik ben overtuigd: de leerling en zijn creatieve leerproces staat centraal. De waarde van PIONIER! is voor mijn leerlingen groter dan enkel voor hun kunstzinnige ontwikkeling.

Aan de slag met PIONIER!

Vanaf 2019 is PIONIER! beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland. Wil jij graag werken met PIONIER!? Neem contact met op met Linda Rosink, info@kopakan.nl . Of kijk op www.ikpionier.nl.