Creatief partnerschappen _

Filmeducatie van Hoogt on Tour

Kinderen en jongeren zien elke dag video’s en bewegend beeld. Kunnen ze deze beelden ook begrijpen en er betekenis aan geven?

competenties
 • Ambachtelijkheid tonen
 • -
 • Reflecteren op wat je doet
 • -
 • Samenwerken
 • -
Nieuwe Regentesseschool Wittevrouwen Onderbouw, middenbouw, bovenbouw

Filmeducatie van Hoogt on Tour richt zich op drie pijlers: kijken, begrijpen en maken. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film, beeldtechniek en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en toe te passen. In het dagelijks leven en bij het vertellen van hun eigen verhaal.

Filmeducatie

Door filmeducatie ontwikkelen leerlingen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te begrijpen. Ze leren om zelf beeldverhalen te maken. Film kan binnen het onderwijs op allerlei manieren ingezet worden:

 • Creatief als uitingsvorm van emoties en ideeën.
 • Actief om vaardigheden te leren (scenario, regie, camera, montage, etc.).
 • Actief om 21st century skills te ontwikkelen.
 • Actief als middel voor verslaglegging, presentatie, onderzoek of reflectie.
 • Beschouwend en creatief als kunstvorm.
 • Beschouwend en actief als onderdeel van burgerschapsvorming.
 • Informatief aansluitend op een vak of binnen thematisch onderwijs om te leren over een onderwerp.

Marijke Wiederholdt Directeur Nieuwe Regentesseschool

Met deze leerlijn leren onze leerlingen begrijpen wat beelden om hen heen proberen te zeggen en hoe ze hun eigen verhalen in beelden kunnen overbrengen

Ons programma voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Film en animatie

Filmvakdocenten geven de lessen en bouwen die per leerjaar op. De leerlijn ‘Film en animatie’ is beschikbaar als totaalpakket, lessenreeks of losse workshops.

Kijken

Hoogt on Tour vertoont films op school of op locatie met een inleiding en een nagesprek. Onze filmmenukaart bestaat uit films die aansluiten op nationale filmfestivals zoals het Nederlands Film Festival, Movies That Matter, IFFR, Cinekid en films die aansluiten bij belangrijke thema’s en ook hoogtijdagen en vakantieperiodes zoals de Kinderboeken- week, Lentekriebels, Sinterklaas en Kerst.

Kijken + begrijpen

Leerlingen kijken naar films en analyseren de gebruikte beeldaspecten. Ze krijgen inzicht in hoe de maker invloed uitoefent op de kijker, wat echt is en wat niet en hoe ze deze kennis zelf kunnen toepassen.

Kijken + begrijpen + maken

Leerlingen kunnen vanaf groep 1 aan de slag met film, fictie, non- fictie of animatie. Leerlingen krijgen inzicht in verschillende beeldtechnieken en beeldtaal en leren deze in te zetten voor hun eigen verhaal door zelf een film of animatie te maken.


Actief, creatief, beschouwend en informatief met film aan de slag in de klas?

Neem dan contact op met team Educatie van Hoogt on Tour via educatie@hoogt.nl of +31 (0)30 231 22 16 voor een filmvertoning, workshop, filmproject of een programma op maat.