Van waarde in de wijk

Elke keer geven we aan de vraag opnieuw vorm, zoals dat ook eigen is aan een kunstproces. We zien elkaar als makers. We werken samen vanuit een onderzoekende houding. We zijn gelijkwaardig, kritisch en omgevingsgericht. De procesbegeleiders van Het Wilde Westen leggen verbindingen tussen de inhoud en de kunst en begeleiden deze processen. Omdat we in dezelfde wijk werken en/of wonen, blijven we elkaar ontmoeten, zodoende bouwen we aan duurzame relaties. En dat doen we al 20 jaar!

Pauline van Kalkert:  De leerling, leerkracht en de kunstprofessional zien wij als makers. De artistieke kwaliteit wordt zichtbaar door het makerschap met elkaar levend te houden. Onze ambitie is het samen ontwerpen van onderwijs waarin kunst vanzelfsprekend is!

Kansengelijkheid en Talentontwikkeling 

Bij alle activiteiten speelt kansengelijkheid en talentontwikkeling een rol. De diversiteit aan culturele achtergronden, leeftijden, kennis en kunde in de wijk is zeer rijk. Doordat we met kunst voor-, onder- en naschools actief zijn bereiken we veel kinderen in de wijk. In de samenwerkingen hebben we oog voor de talenten van kinderen, waardoor ze ook hun plek vinden in ons cursusaanbod in de Cereolfabriek.

In de scholen

Ook in de scholen in de wijk is het uitgangspunt altijd de vraag, wens, zin die speelt bij een leerkracht, een leerling, een schoolleider, een ouder. Meestal is de leerkracht uitgangspunt, omdat de leerkracht het onderwijs elke dag weer samen met zijn/haar leerlingen vorm geeft.
We vragen de leerkracht wat er speelt in de klas, in de methode, waar kansen liggen in het vergroten van de eigen deskundigheid.
De leerling vragen we wat er speelt in de eigen belevingswereld, wat de leerling wil leren.
De kunstprofessional bij Het Wilde Westen nodigen we uit om zijn/haar eigen artistieke werkwijze, onderzoek, inspiratie te delen.

Kunst & cultuureducatie geven we vorm in de kinderopvang, PO en VO scholen en BSO in de wijk. We werken in doorlopende trajecten aan duurzame relaties. We blijven elkaar ontmoeten, omdat we werken en/of wonen in dezelfde wijk.  We geven samen vorm aan onderwijs waarin kunst vanzelfsprekend is, voeren samen uit en reflecteren naderhand. Zo wordt de ontwikkeling van het creatief vermogen van de leerling, de leerkracht en de kunstprofessional zichtbaar. Cultuur Combinatiefunctionarissen / Procesbegeleiders Simone van de Goor en Pauline van Kalkert begeleiden deze processen / samenwerkingstrajecten in de scholen.

Samen onderzoeken we steeds weer hoe kunst van waarde kan zijn in het onderwijs, bijvoorbeeld door …

 

  • … de lessen uit de taalmethode te verrijken met dans. Door met de woorden te dansen ontdekken de leerlingen andere vormen om zich uit te drukken, ervaren de leerlingen de woorden uit de methode op een fysieke manier i.p.v. alleen cognitief. Zo komen de woorden in een rijkere context, door de verbeelding aan te spreken.
  • … met leerlingen een voorstelling (in de maak) van een Utrechtse maker te bezoeken in de theaterzaal van Het Wilde Westen. Een voorstelling die een inhoud raakt die speelt in het onderwijs, in de belevingswereld van de leerlingen of in de maatschappij.
  • … met leerkrachten tijdens teammomenten samen te gaan zingen onder begeleiding van een docent muziek en zo te werken aan plezier in zingen en zangtechniek, zodat iedere leerkracht met vertrouwen ook voor de klas durft te zingen.

Partnerschap St. Dominicusschool & Het Wilde Westen (partner sinds 2013)

Het startpunt van de samenwerking is een thema uit de taalmethode Staal. Dit thema verrijken we met kunst. De leerkracht, een kunstprofessional en de leerlingen ontwikkelen samen een traject met een begin, midden en eind. De leerwens van de leerkracht is leidraad in het vormgeven van de kunstlessen, zodat het creatief vermogen van de leerkracht ook wordt vergroot. Ook ontwikkelen we het creatief portfolio voor de leerling, als onderdeel van het rapport.

Partnerschap Leeuwesteyn & Het Wilde Westen (partner sinds 2021)

Onze gezamenlijke ambitie is om kunst- en cultuuronderwijs in alle lagen van het IKC Leeuwesteyn door te laten sijpelen: in de visie van de school, in het projectonderwijs, in activiteiten voor- en naschools, in de wijk Leeuwesteyn, in verbinding met kinderopvang Kind&Co. We gaan onderzoeken hoe kunst vanzelfsprekend in het projectmatig onderwijs Jeelo een rol kan krijgen. Sport is een wezenlijk onderdeel binnen IKC Leeuwesteyn. Sport is voor de kinderen bekend terrein en een uitlaatklep. Ze zijn vaak nog niet in aanraking gekomen met kunst vanuit huis of de vorige school. De kunstdiscipline dans staat dicht in de buurt van sport. Door met dans aan de slag te gaan, maken de kinderen op een laagdrempelige manier kennis met een nieuwe kunstdiscipline.

Partnerschap OBS Montessori Oog in Al & Het Wilde Westen (partner sinds 2021)

We willen cultuureducatie integreren binnen ons thematisch onderwijs Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (zaakvakonderwijs). Op de school zitten leerlingen drie jaar in eenzelfde bouw. Onze ambitie is om in de midden- en bovenbouw ieder jaar één van de kunstzinnige vakdisciplines dans, drama en muziek aandacht te geven.

Partnerschap 2e Marnixschool & Het Wilde Westen (partner sinds 2013)

Samen geven we vorm aan de zogenaamde Ateliers. Vier keer per jaar geven we Ateliers vorm in de groepen 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. Uitgangspunt is de belevingswereld van de leerlingen. In een carrousel gaan de leerlingen zelf als maker aan de slag binnen verschillende kunstdisciplines onder begeleiding van kunstprofessionals.

Judith (leerkracht bovenbouw):
“Ik zie ineens hoe goed deze kinderen kunnen samenwerken.” en “Ik zie de kinderen die in de klas stil zijn tot uiting komen in dit Atelier.” 

competenties
  • Creatief denken
  • -
  • Creatief proces doorgronden
  • -
2e Marnixschool, St. Dominicusschool, OBS Montessori Oog in Al, IKC Leeuwesteyn Utrecht wijk West (Lombok, Nieuw Engeland, Schepenbuurt, Halve Maan, Oog in Al, Nieuw Welgelegen) voorschools, onderbouw, middenbouw, bovenbouw, naschools