Creatief partnerschappen _

Kom in beweging!

De Dansers zet scholen letterlijk en figuurlijk in beweging. Samen met de educatieve partners creëren ze ruimte op school voor de ontwikkeling van creatief vermogen en aandacht voor het lijf.

competenties
 • Ambachtelijkheid tonen
 • -
 • Creatief doen
 • -
 • Omgevingsgerichtheid
 • -
 • Reflecteren op wat je doet
 • -
 • Samenwerken
 • -
Johannesschool KSU, Ithaka ISK, LEF Overvecht onderbouw, middenbouw, bovenbouw

De leerlingen bezoeken regelmatig professionele voorstellingen, de kleintjes vaak nog in de eigen gymzaal en de grotere leerlingen in het theater. Zo’n voorstelling is het uitgangspunt van verschillende workshops, lessenreeksen en soms ook maaktrajecten. Altijd in overleg met de leerkrachten. Leerkrachten en vakdocenten vullen elkaar aan in het partnerschap waarbij ieder kan putten uit zijn eigen expertise, samen zoeken we naar mogelijkheden waarbij kunsteducatie grip krijgt, impact heeft en beklijft.

Maaktraject

De leerlingen en De Dansers werken samen aan een voorstelling voor publiek op basis van een voorstelling en/of thematiek vanuit de school. Hierbij wordt veel aandacht besteedt aan opdrachten uit een echt repetitieproces en het zelf maken van bewegingsmateriaal. Zo ontstaat mede-eigenaarschap. De leerkrachten van de school zijn betrokken en motiveren de leerlingen waarvan zij denken dat het goed voor ze is om mee te doen. In het project wisselen receptieve, actieve en reflectieve werkvormen elkaar af. Indien mogelijk zoeken we naar aansluiting bij meerdere partners in de stad, door toevoeging van een discipline of door het bieden van een podium tijdens een festival.

Dansopdracht in de klas

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de leerkrachten verschillende korte dansopdrachten ontwikkeld die een of meer stralen van de diamant bevatten. Deze opdrachten zijn door de leerkracht in het klaslokaal uit te voeren. Na een training is de hand-out met tekeningen een goed geheugensteuntje om de opdrachten er zo weer bij te pakken. Zo blijven we ook buiten de speelzaal en het theater lekker in beweging en ervaren leerlingen veel meer verbinding tussen de verschillende lessen.

Belangrijke pijlers zijn:

 • De (eerste) ontmoeting tussen de danser en de leerling in de authentieke context, bijvoorbeeld in het theater.
 • Een organische mix tussen actieve, receptieve en reflectieve cultuureducatie.
 • Een afwisseling van activiteiten op school door leerkrachten en vakdocenten en activiteiten die plaatsvinden in de culturele omgeving van de school.
 • Het stimuleren van zowel sociaal-maatschappelijke als creatief-artistieke vaardigheden.
 • Concrete voorstellingen, confrontaties met het publiek en het gesprek over het kijken naar kunst.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid in de projecten.


Leerling ISK aan het woord: Else
“Als je danst, praat je met je lichaam. Zo communiceren wij. Zo maken wij een eigen kwartet binnen het stuk.”

Tijdens trainingen en gesprekken op studiedagen van de school bouwen de leerkrachten aan hun expertise in het samenwerken met een dansgezelschap en creëren zij gezamenlijk draagvlak voor schoolbrede kunsteducatie. Naast basisactiviteiten die ieder jaar plaatsvinden, worden ook vragen van leerkrachten aangegrepen als aanleidingen om met dans of een andere kunstdiscipline binnen de school aan de slag te gaan.

Artistiek leider De Dansers: Josephine van Rheenen
“De Johannesschool is tegenwoordig het favoriete publiek van spelers van De Dansers. De leerlingen kijken zo geconcentreerd naar de voorstelling en na afloop zitten ze vol met vragen. Door wat zij vragen, gaan wij weer over scènes en overgangen nadenken.

Kijk voor meer informatie over De Dansers op: www.dedansers.com/educatie