Creatief partnerschappen _

De Vrijstaat

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats waar kinderen en jongeren op een toegankelijke en interactieve manier in aanraking komen met kunst en professionele kunstenaars.

competenties
 • Creatief denken
 • -
 • Creatief doen
 • -
 • Experimenteren
 • -
 • Presenteren
 • -
 • Reflecteren op wat je doet
 • -
 • Samenwerken
 • -
 • Verbeeldingskracht tonen
 • -
OBS De klimroos, KSU De Achtbaan, KBS Hof ter Weide, SBO St. Maarten De Meern, Leidsche Rijn, Vleuten, Overvecht Onderbouw, middenbouw, bovenbouw

In samenwerking met de partnerscholen OBS De klimroos, KSU De Achtbaan, KBS Hof ter Weide en de SBO St. Maarten wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld waarin de leerlingen kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Volgens het meester-gezel-leerling principe leren de kinderen werken met de materialen en technieken van de kunstenaars en werken zo toe naar een eindpresentatie.  

Kunsteducatie op De Vrijstaat

Op De Vrijstaat is kunst een werkwoord. Zelf kunst maken en beleven in samenwerking met een professionele kunstenaar staat centraal. De Vrijstaat werkt samen met kunstenaars die werk maken dat qua onderwerp of vorm directe aansluiting heeft bij de belevingswereld van het kind. We betrekken de kunstenaar actief bij het ontwikkelen van workshops en educatiemateriaal om zijn of haar werkwijze en fascinaties zo direct mogelijk over te brengen. Onze programma’s sluiten aan bij de kerndoelen 54, 55 en 56 van kunstzinnige oriëntatie.

Doelstelling van de kunsteducatieve projecten van De Vrijstaat is om kinderen en jongeren kennis te laten maken met kunst en kunstenaars uit diverse disciplines en deze uit te nodigen actief onderdeel uit te maken van het creatieve proces tussen kunstenaar, kunst en de wereld waarin wij leven. Het ontwikkelen van het creatief vermogen is hierbij altijd het uitgangspunt.


Daphne de Bruin, Artistiek leider De Vrijstaat

‘Een creatief vermogend kind bouwt aan een creatief vermogende wereld.’

Creativiteit

Wij geloven dat kennismaken en werken met een kunstenaar een essentiële bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van het creatieve vermogen. Kunstenaars zijn specialisten in creatieve processen.  Niet de eindbestemming maar de route er naar toe is waar we de uitdaging kunnen vinden. Door te werken met veel verschillende kunstenaars bieden wij kinderen al vanaf jonge leeftijd een diversiteit aan ‘stepping stones’ die hen in staat stellen om hun eigen route te bepalen. De Vrijstaat biedt inspirerende trajecten waarbij het ontwikkelen van het creatief vermogen van zowel de leerling als de leerkracht van belang zijn.

Voor leerkrachten bieden wij trainingen aan om het creatieve vermogen te ontwikkelen en te vergroten. Met deze trainingen wil De Vrijstaat een bijdrage leveren aan het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de school.


Beeldende kunst en Theater

Op De Vrijstaat komen leerlingen met verschillende kunstvormen in aanraking: beeldende kunst, digitale media, kunst in de openbare ruimte en theater. De Vrijstaat heeft daarbij zowel een podium- als een werkplaatsfunctie. Twee keer per jaar hebben wij een interactieve expositie waar leerlingen kennis kunnen maken met het werk van verschillende kunstenaars. Volgens het meester-gezel-leerling principe worden verdiepende lessen gegeven in de klas, waarin de leerlingen werken met de materialen en technieken van de kunstenaar. Daarnaast produceert De Vrijstaat ieder jaar een theatervoorstelling waarbij de professionele cast wordt aangevuld met kinderen en jongeren uit diverse talentontwikkelingstrajecten. Doel van deze werkwijze is een synergie tussen verschillende leeftijdsgroepen tot stand te brengen waarin kennis, ambacht en passie gedeeld kunnen worden.