Cultuuronderwijs Utrecht

Cultuuronderwijs Utrecht werkt samen met twee scholen in de wijken Kanaleneiland en Vogelenbuurt. De kracht van deze creatief partner ligt in het bieden van een op maat gemaakte leerlijn. Door jarenlange ervaring en samenwerking met de Utrechtse scholen heeft Cultuuronderwijs Utrecht de expertise om op leerling- en leerkrachtniveau mee te denken en vorm te geven.

OBS De Koekoek

In dit partnerschap investeert Cultuuronderwijs Utrecht in een leerlijn muziek en dans gekoppeld aan de thematische onderwijsmethode IPC. Hierbij ontwikkelen we lesmateriaal en werken we aan deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Door samen lessen te ontwerpen en co-teaching toe te passen in muziek en dans zijn we beiden eigenaar van dit ontwikkelproces en leren we van elkaar.

In de muziek- en danslessen werken we vanuit het creatief leren in aansluiting op de CVU diamant, waarbij in het creatief proces eigenaarschap en samen verantwoordelijk zijn belangrijk wordt gevonden. Om focus en doelstellingen levend te houden maken we ruimte voor inspiratiebijeenkomsten voor het schoolteam. Ook schenken we aandacht aan innovatie door school, kinderopvang en (groot)ouders samen te brengen in een project dat ook weer vanuit het creatief leren tot stand komt.

Rafael

In dit partnerschap ligt de focus op de podiumkunsten: theater, dans en muziek. Voor deze zeer moeilijk lerende kinderen is kunst niet alleen een creatieve artistieke ervaring, maar stimuleert het ook het ontdekken van andere talenten en mogelijkheden om je te uiten en te communiceren. Naast het creatieve proces van de leerling staat de deskundigheidsbevordering van de leerkracht en kunstvakdocent centraal.

Evelien Pullens theaterdocent-poppenspeelster
Mijn pareltje dit jaar was dat er een jongetje voor het eerst sprak in mijn les. Dat hoorde ik later pas van de leerkracht.

Eigenaarschap van leerling, leerkracht en kunstvakdocent als uitgangspunt

Met co-creatie (lessen en coaching in de klas), interactieve kunstbelevingen op de groep en teamtrainingen komen de aanwezige kunstzinnige talenten van leerkrachten tot bloei. De school is tevens een ervaringsplek voor kunstenaars die ervaring met de doelgroep op willen doen. Zo leren we als partners van elkaars ambacht. De pijlers voor dit partnerschap zijn ambachtelijkheid, deskundigheidsbevordering en het creatief proces. Vanuit eigenaarschap komen de CVU diamant en het UCK creatief leren model bij elkaar.

Meer weten over deze creatief partner? Neem contact op met:

Partnerschap Rafael ZML
Alexandra Flohr

Partnerschap Koekoek
Kristel van der Heijden

 

competenties
  • Ambachtelijkheid tonen
  • -
  • Creatief proces doorgronden
  • -
  • Samenwerken
  • -
Rafael, OBS de Koekoek Kanaleneiland, Vogelenbuurt Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw