Creatief partnerschappen _

Click F1 & Aorta: Straatbeelden

De leerlijn Straatbeelden zet creatieve werkvormen in om zaakvakken te verbinden aan media- en omgevingseducatie.

competenties
  • Omgevingsgerichtheid
  • -
de Boomgaard, OBSD Pieterskerkhof, de Blauwe Avonturijn, De Odyssee, De Fakkel, De Regenboog Leidsche Rijn, Binnenstad, Hooggraven, Utrecht Oost Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Aorta en Click F1 hebben samen met de scholen de Blauwe Aventurijn, OBSD Pieterskerkhof en de Boomgaard de leerlijn Straatbeelden ontwikkeld. Een veelzijdige methode voor groep 1 tot en met groep 8 waarin architectuur, cultureel erfgoed en media worden gecombineerd. Deze doorlopende leerlijn valt onder kunstzinnige oriëntatie en sluit aan bij de kerndoelen van oriëntatie op jezelf en zaakvakken als maatschappijleer, geschiedenis, biologie en techniek.

Wat is Straatbeelden

Door middel van Straatbeelden maken leerlingen kennis met hun eigen leefwereld en die van anderen. Ze worden uitgedaagd hun bevindingen te analyseren, onderzoeken, ontwerpen en presenteren en ontdekken wat creatief vermogen is en hoe ze dit kunnen toepassen. Onderwerpen als burgerschap en participatie spelen een belangrijke rol in dit project. Mensen richten hun omgeving vaak in op basis van hun behoeften. Het in kaart brengen van persoonlijke behoeften heeft een versterkende werking op de eigenwaarde van leerlingen.


Eveline Paalvast Aorta

De parel van dit partnerschap is dat vanuit de dialoog met de scholen een leerlijn voor omgevingsgerichtheid en media is ontstaan: Straatbeelden

Leerkracht aan het roer

Straatbeelden wordt gedragen door de leerkrachten van de school. Zij worden getraind en gecoacht om Straatbeelden zelf uit te voeren of aan te passen naar eigen inzicht. De leerdoelen van Straatbeelden zijn zo omschreven dat ze kunnen bijdragen aan het kind volgsysteem in de vorm van een portfolio. Straatbeelden maakt gebruik van ontwerpvaardigheden en 21century skills/multimedia tools en kan een aanvulling zijn op  4KeerWijzer of andere zaakvakken methodes.


Eefje Hoeve Leerkracht De Boomgaard

Door Straatbeelden krijg ik als leerkracht een meer holistisch beeld van een leerling. Je leert de kinderen beter en op een andere manier kennen. 

Het lespakket

Straatbeelden is een volledig lespakket met presentaties, lerarenhandleidingen, leerling opdrachtkaarten en instructiekaarten ter ondersteuning van de benodigde tools. Per wijk gebruikt Straatbeelden herkenningspunten om deze te koppelen aan thema’s, bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht door de eigen wijk. Lessen voor de  wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Hoograven  zijn al door het team Straatbeelden ontwikkeld. Kijk voor meer informatie en een indruk van het gemaakte materiaal op www.straatbeelden.nu.


Nieuw

Straatbeelden Studio

Wil jij in de klas met verschillende tools werken die de zaakvakken verlevendigen? Met Straatbeelden Studio komen we met een team en heel veel apparatuur naar de school om met leerlingen en/of leerkrachten te werken en zich deze tools eigen te maken. We kiezen hierbij altijd voor programma’s die de school zelf makkelijk kan gebruiken omdat het (betaalbare of gratis) Apps en websites zijn die op schoolcomputers of iPads werken en omdat ze passen binnen de leeftijd of het vaardigheidsniveau van de leerlingen. Denk hierbij aan:  leren filmen en monteren, programmeren, presentatietools, alle google toepassingen, knoppenkunde, maquettes maken, werken met VR of greenscreen etc.

Het straatbeelden Studioteam bestaat uit professionals ondersteund door stagiairs waardoor we veel aandacht kunnen geven in de klas en toch betaalbaar zijn.

Meer informatie? Mail naar: aerens@clickf1.nl