Creatief partnerschappen

Binnen Creatief Vermogen Utrecht gaan scholen en culturele instellingen meerjarige samenwerkingen aan. Samen richten we ons op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Daarnaast vormen alle betrokkenen samen een lerend netwerk, waarin onderling kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. 

Belang van het lerend netwerk

Het is belangrijk dat de leerkracht het onderwijzen zelf ziet als een creatief proces. Om dit proces op gang te brengen en te houden is intensieve samenwerking tussen scholen en een culturele instelling aan te raden. De stad Utrecht geeft dit vorm door creatief partnerschappen op basis van co-creatie: een proces waarin kunstenaar en leerkracht, school en culturele instelling met elkaar en in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht gelijkwaardig samenwerken. Van elkaar leren, gezamenlijk uitvoeren en reflecteren op de leerlijn creatief vermogen helpt ons deze steeds verder te ontvouwen.