Creatief partnerschappen

Creatieve partnerschappen zijn meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. De principes van co-creatie, waarbij alle partners een gelijkwaardige inbreng hebben, gebaseerd op de diverse expertises, zijn hierin essentieel.

Rol van Creatief Vermogen Utrecht

Binnen Creatief Vermogen Utrecht gaan scholen en culturele instellingen creatieve partnerschappen met elkaar aan waarin zij aan de slag gaan met de uitvoering van creatief vermogen op school. Daarnaast vormen alle betrokken organisaties samen een lerend netwerk, waarin onderling kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Op die manier draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatiemedewerkers van culturele instellingen.

Belang van het lerend netwerk

Het is belangrijk dat de leerkracht het onderwijzen zelf ziet als een creatief proces. Om dit proces op gang te brengen en te houden is intensieve samenwerking tussen scholen en een culturele instelling aan te raden. De stad Utrecht geeft dit vorm door creatief partnerschappen op basis van co-creatie: een proces waarin kunstenaar en leerkracht, school en culturele instelling met elkaar en in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht gelijkwaardig samenwerken. Van elkaar leren, gezamenlijk uitvoeren en reflecteren op de leerlijn creatief vermogen helpt ons deze steeds verder te ontvouwen.