Over ons

Creatief vermogen Utrecht is het stedelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) met subsidie vanuit het rijk en gemeente. Culturele instellingen en scholen werken in een meerjarig partnerschappen samen en zorgen dat kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma wordt. Samen richten we ons op het ontplooien en verankeren van cultuureducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Want kunst is van en voor iedereen. Kinderen ervaren de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken of te maken.

Illustrator Tonke Koppelaar maakte samen met het kernteam een animatie over wat Creatief Vermogen Utrecht nou precies is:

Op maat gemaakt

Creatief Vermogen Utrecht werkt niet met een vaste methode maar met een open leerlijn. Op basis van heldere kaders geeft iedere school met de culturele partner zijn eigen programma vorm. Zo ontstaat een op maat gemaakt programma voor iedere school, waarbij vaardigheden voor de toekomst centraal staan.

Vakoverstijgend

We reiken leerkrachten bouwstenen aan om creatief vermogen vakoverstijgend in te zetten. Zo kunnen creatieve lessen gecombineerd worden met andere vakken en krijgt kunsteducatie een stevige plek in het onderwijs.

Leren van elkaar

Binnen Creatief Vermogen Utrecht leren we van elkaar. We organiseren op maat gemaakte kennisdelingsmomenten: een-op-een ontmoetingen, momenten voor scholen en culturele partners waarbij thema’s worden besproken, vraaggerichte trainingen voor leerkrachten, een directeurendiner of leerkrachtenlunch en een grote eindconferentie voor alle partners en scholen.

De penvoerder van Creatief Vermogen Utrecht is TivoliVredenburg en de HKU is kennispartner. Je leest hier meer over de organisatie.