Voor wie? _

Scholen

Om kinderen grip te geven op hun creatief vermogen, is de rol van de leerkracht en kunstenaar essentieel. In alle handreikingen die gedaan worden om de creativiteit van leerlingen te stimuleren, is het belangrijk dat de leerkracht het onderwijzen zelf ziet als een creatief proces.

Er wordt dus van de leerkracht gevraagd min of meer in de huid te kruipen van een kunstenaar en in zijn onderwijs creatief te denken en te doen. Om dit proces op gang te brengen en te houden is intensieve samenwerking tussen scholen en een culturele instelling aan te raden. Vanuit ons lerend netwerk bieden we docenten en scholen korte en langdurige scholing aan.

Cultuureducatie integreren in het onderwijs
We zien dat scholen cultuureducatie willen integreren in hun pedagogische visie, bijvoorbeeld via de uitgangspunten van meervoudige intelligentie of de principes van de vreedzame school. Dat heeft gevolgen voor de accenten die gelegd worden in de ontwikkeling van creatief vermogen. De open leerlijn die we binnen Creatief Vermogen Utrecht hebben ontwikkeld biedt handvatten om op maat met de betrokken partners een creatieve leeromgeving in te richten.

Profiel van een creatief partner

De profielschets van een creatief partner kan er als volgt uit zien:

  • Je bent gemotiveerd om het creatief vermogen in het hart van het onderwijs te zetten en je bent overtuigd van het belang van creativiteit en waardering voor creatieve prestaties.
  • Je voelt de urgentie om samen te werken binnen je eigen team en met de partner, om op basis van gelijkwaardigheid tot waardevolle co-creatie te komen. Je ziet de meerwaarde van deze intensieve samenwerking voor de kinderen.
  • Je wilt verder reiken dan een mooi ideaal rond creatief vermogen: je vertaalt het in concrete middelen zoals tijd, beschikbare menskracht, scholing en geld.
  • Je onderzoekt elkaars visie en komt gezamenlijk tot een gedeelde visie op cultuureducatie en een aanpak hoe creatief vermogen (gefaseerd) kan groeien bij de kinderen en in je eigen organisatie.
  • Je neemt ruimte voor verwondering, gaat de uitdaging aan en stimuleert experiment, reflectie, en zet door om tot originele uitkomsten of oplossingen te komen. Een spelende attitude met ruimte voor eigen keuzes en autonomie is hierin essentieel.
  • Je draagt bij aan het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht door je vragen en ervaringen te delen en zo de kwaliteit van je eigen handelen en dat van de partners te verdiepen: kunsteducatie doe je samen!

Bekijk de partnerschappen