Voor wie? _

Scholen

Om kinderen grip te geven op hun creatief vermogen, is de rol van de leerkracht en kunstenaar essentieel. In alle handreikingen die gedaan worden om de creativiteit van leerlingen te stimuleren, is het belangrijk dat de leerkracht het onderwijzen zelf ziet als een creatief proces.

Er wordt dus van de leerkracht gevraagd min of meer in de huid te kruipen van een kunstenaar en in zijn onderwijs creatief te denken en te doen. Om dit proces op gang te brengen en te houden is intensieve samenwerking tussen scholen en een culturele instelling aan te raden. Vanuit ons lerend netwerk bieden we docenten en scholen korte en langdurige scholing aan.

Cultuureducatie integreren in het onderwijs
We zien dat scholen cultuureducatie willen integreren in hun pedagogische visie, bijvoorbeeld via de uitgangspunten van meervoudige intelligentie of de principes van de vreedzame school. Dat heeft gevolgen voor de accenten die gelegd worden in de ontwikkeling van creatief vermogen. De open leerlijn die we binnen Creatief Vermogen Utrecht hebben ontwikkeld biedt handvatten om op maat met de betrokken partners een creatieve leeromgeving in te richten.

Bekijk de partnerschappen