Voor wie? _

Culturele sector

Culturele instellingen die het creatief vermogen willen ontwikkelen, plaatsen co-creatie in het hart van hun aanpak. Ze zoeken actief de dialoog met de scholen en willen niet meer als cultuurexperts ‘even’ de school in- en uitvliegen.

Zij maken hun kennis en ervaring transparant en overdraagbaar, o.a. in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht. De methodiek van creatief vermogen is gebaseerd op de aanname dat creatief vermogen ontwikkelbaar is, zowel bij kinderen als bij leerkrachten.

Profiel van een creatief partner

De profielschets van een creatief partner kan er als volgt uit zien:

  • Je bent gemotiveerd om het creatief vermogen in het hart van het onderwijs te zetten en je bent overtuigd van het belang van creativiteit en waardering voor creatieve prestaties.
  • Je voelt de urgentie om samen te werken binnen je eigen team en met de partner, om op basis van gelijkwaardigheid tot waardevolle co-creatie te komen. Je ziet de meerwaarde van deze intensieve samenwerking voor de kinderen.
  • Je wilt verder reiken dan een mooi ideaal rond creatief vermogen: je vertaalt het in concrete middelen zoals tijd, beschikbare menskracht, scholing en geld.
  • Je onderzoekt elkaars visie en komt gezamenlijk tot een gedeelde visie op cultuureducatie en een aanpak hoe creatief vermogen (gefaseerd) kan groeien bij de kinderen en in je eigen organisatie.
  • Je neemt ruimte voor verwondering, gaat de uitdaging aan en stimuleert experiment, reflectie, en zet door om tot originele uitkomsten of oplossingen te komen. Een spelende attitude met ruimte voor eigen keuzes en autonomie is hierin essentieel.
  • Je draagt bij aan het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht door je vragen en ervaringen te delen en zo de kwaliteit van je eigen handelen en dat van de partners te verdiepen: kunsteducatie doe je samen!

Bekijk de partnerschappen