Voor wie?

Om Creatief Vermogen onderdeel te maken van het onderwijs is intensieve samenwerking tussen scholen en een culturele instelling aan te raden. De stad Utrecht geeft dit vorm door creatief partnerschappen op basis van co-creatie: een proces waarin kunstenaar en leerkracht, school en culturele instelling met elkaar en in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht gelijkwaardig samenwerken.

Met hulp van Creatief Vermogen Utrecht gaan scholen en culturele organisaties creatieve partnerschappen met elkaar aan waarin zij aan de slag gaan met de uitvoering van creatief vermogen op school. Daarnaast vormen alle betrokken organisaties samen een lerend netwerk, waarin onderling kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Op die manier draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatie medewerkers van culturele instellingen.