Training werken met de Diamantslijper

Wil je met je team graag gaan werken met de Diamantslijper, maar wil je dit graag eerst in de praktijk ervaren? Dat kan! Creatief Vermogen Utrecht biedt een workshop aan om het werken met de Diamantslijper te verduidelijken en samen te kijken hoe je dit in je school en in de klas kunt implementeren. Zodat het past bij jullie school. In deze workshop, gegeven door kunstvakdocenten uit het netwerk, maak je als leerling, via een korte creatieve les, kennis met de kinddoelkaartjes van het leermiddel de Diamantslijper. Daarna gaan we vanuit je rol als leerkracht brainstormen hoe je dit in jouw lessen kunt inzetten.

Het doel? Je leerlingen grip kunnen geven op de ontwikkeling van hun eigen creatieve vermogen. En als leerkracht leren (h)erkennen van divers creatief gedrag.

 

Kaartspel De Diamantslijper

Meer informatie:

Theorie van De Diamant
Creatief Vermogen Utrecht werkt met de theorie van de Diamant. In de Diamant benoemen we negen essentiële gebieden van creativiteitsontwikkeling, zodat leerkrachten en kunstenaars weten welke competenties ze met kinderen kunnen ontwikkelen. Het gaat erom balans te vinden tussen deze stralen: elk kind kan zijn creatief vermogen op zijn eigen wijze op verschillende momenten anders laten zien.

De Diamantslijper
In de leerlijn creatief vermogen ordent de leerling zijn creatief vermogen in wisselwerking met zijn omgeving. Daarmee is de leerkracht een belangrijke speler in die omgeving. Om dit proces te ondersteunen en te stimuleren geef Creatief Vermogen Utrecht met de Diamantslijper de leerling handvaten én ruimte om daarin zijn eigen keuzes te maken.

In de Diamantslijper zijn de stralen van creatief vermogen in gedrag en vaardigheden vertaald naar concrete leerdoelen voor vier leeftijdsfases. Deze leerdoelen zijn op kindniveau beschreven. We noemen ze dan ook kinddoelen. Kinddoelen maken tastbaar welke vaardigheden je nodig hebt om bijvoorbeeld verbeeldingskracht te tonen. Ongeacht welke kunsteducatieve les of opdracht kunnen de leerlingen uit (een aantal) kaartjes kiezen. Daarnaast zijn er reflectiekaartjes om op verschillende manieren terug te kijken naar het eigen proces.  Uiteraard kan de leerkracht de kinddoelen ook klassikaal inzetten om onderdelen van het creatief proces uit te lichten.

Als je als leerkracht ruimte geeft aan leerlingen om vanuit een zelfgekozen doel aan de slag te gaan, creëer je bij de leerlingen een gevoel van zelfvertrouwen. Dat stimuleert hen hun creatief vermogen te ontwikkelen. Het inzicht in hun eigen talenten en uitdagingen wordt hiermee vergroot. Ze nemen eerder hun leren in eigen hand en ontwikkelen een creatief onderzoekende houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Met dit in het achterhoofd kan je als leerkracht het kind coachen op zijn of haar creatief gedrag.