Training De Creatieve Grondhouding van de leerkracht

Hoe creëren we als leerkracht in de klas ruimte voor divers creatief gedrag?
Hoe creëren we bewustzijn over ons handelen? Hoe kunnen we vanuit een ontspannen ‘hier en nu’ positie, aandachtig zijn bij onszelf en de leerling?

In deze live trainingen duiken we dieper in deze vraagstukken. We werken vanuit theater- improvisatiespelletjes en meditatietechnieken aan een open en speelse grondhouding. Met grondhouding wordt bedoeld:

Een fysieke, mentale en creatieve staat van zijn, die een leerkracht in staat stelt om bewuste keuzes te maken over zijn handelen, die voortkomen uit een verbale of non-verbale interactie tussen leerkracht en leerling van dat specifieke moment, zodanig dat de leerling in een creatieve flow komt of blijft.

Uit de literatuur komen voor zo’n creatieve grondhouding vijf onderdelen tevoorschijn. Natuurlijk beïnvloeden ze elkaar sterk.

  1. In het ‘hier en nu’ zijnmentaal en fysiek.
  2. Kunnen en durven improviseren.
  3. Enthousiasme: je eigen creatieve vermogen inzetten.
  4. Zelfbewustzijn: continu reflecteren.
  5. Kennis van deelaspecten van creatief vermogen/ creatief gedrag.

In deze training staan je presentie en de kunst van het improviseren centraal. Hoe blijf je wendbaar en speels als er veel op je afkomt?

Wat levert het je op:

  • Plezier en energie
  • Een nieuwe verbinding met jezelf en je omgeving.
  • Inzicht en handvatten hoe het creatief vermogen van je leerlingen te stimuleren

De training bestaat uit twee dagdelen. De eerstvolgende editie is op 6 oktober en 3 november 2022,  van 15.00 – 17.00 uur.  Tussendoor zijn er online mini-oefeningen via website en google agenda.
De training wordt gegeven door Salomé Nobel.
Er is plek voor 12 deelnemers. Aanmelden via de agenda.

Meer info per dagdeel

Dagdeel 1
Kennismaking met je grondhouding. We werken aan vertrouwen in je eigen handelen, aan de (fysieke en mentale) balans tussen alertheid en ontspanning. We onderzoeken wat improviseren jou en de leerling zou kunnen opleveren. Via rollenspel experimenteren we met veelvoorkomende casussen uit de klas waarbij een leerling vastloopt in het creatief proces. Hoe handel jij dan als leerkracht?

Dagdeel 2
Verdieping van je grondhouding. We werken aan het durven volgen van fysieke en creatieve impulsen en aan het veranderen van het didactisch contract. We onderzoeken wat er nodig is om vanuit echt contact te reageren op de ander en vragen te stellen die het creatief vermogen van je zelf en de leerling prikkelt. We maken ruimte voor casussen die jullie aandragen.