Training De creatieve grondhouding van de leerkracht _

Training De creatieve grondhouding van de leerkracht

Hoe creëren we als leerkracht in de klas ruimte voor divers creatief gedrag?
Hoe creëren we bewustzijn over ons handelen?
Hoe kunnen we vanuit een ontspannen ‘hier en nu’ positie, aandachtig zijn bij onszelf en de leerling?

In deze live trainingen duiken we dieper in deze vraagstukken. We werken vanuit theater- improvisatiespelletjes en meditatietechnieken aan een open en speelse grondhouding. Met grondhouding wordt bedoeld:

Een fysieke, mentale en creatieve staat van zijn, die een leerkracht in staat stelt om bewuste keuzes te maken over zijn handelen, die voortkomen uit een verbale of non-verbale interactie tussen leerkracht en leerling van dat specifieke moment, zodanig dat de leerling in een creatieve flow komt of blijft.

Uit de literatuur komen voor zo’n creatieve grondhouding vijf onderdelen tevoorschijn. Natuurlijk beïnvloeden ze elkaar sterk.

  1. In het ‘hier en nu’ zijn mentaal en fysiek.
  2. Kunnen en durven improviseren.
  3. Enthousiasme: je eigen creatieve vermogen inzetten.
  4. Zelfbewustzijn: continu reflecteren.
  5. Kennis van deelaspecten van creatief vermogen/ creatief gedrag.


Wat levert het je op:

  • Plezier en energie
  • Een nieuwe verbinding met jezelf en je omgeving.
  • Inzicht en handvaten hoe het creatief vermogen van je leerlingen te stimuleren

Kijk in de agenda voor aankomende trainingsdagen. Ook mogelijk op aanvraag

Basis grondhouding 1.
Kennismaking met je grondhouding. We werken aan waardevrij observeren, vanuit echt contact reageren op de ander en open vragen stellen vanuit de verbeelding.  Via rollenspel werken we aan veelvoorkomende casussen uit de klas, waarbij een leerling vastloopt in het creatief proces. Hoe handel jij dan als leerkracht?

Basis grondhouding 2.
Verdieping van je grondhouding. We werken aan het durven volgen van fysieke en creatieve impulsen en aan het veranderen van het didactisch contract. Via theateroefeningen ervaren we de effecten van gesloten en open coaching en hoe je dat in de klas kunt toepassen.

Grondhouding Speciaal: Presentie fysiek en mentaal
In deze training staat je presentie centraal. We werken aan ademhaling, balans tussen alertheid en ontspanning, accepteren van de situatie zoals hij is, met humor en verbeelding reageren op het niet-weten hoe verder. We maken telkens de koppeling naar de klas.

Grondhouding Speciaal: Voluit Improviseren
In deze training duiken we dieper de kunst van het improviseren in. Hoe zet je je verbeelding in als aanvulling op wat er in de klas gebeurt? Hoe blijf je wendbaar en speels als er veel op je afkomt? Met inbreng van eigen casussen spelen we verschillende mogelijkheden uit. Zo vergroot je je zelfvertrouwen op dit gebied.