Totstandkoming van de Diamantslijper

Tijdens het ontwerpen van de Diamantslijper speelden leerkrachten en hun leerlingen een hoofdrol. Leerkrachten van vijf scholen uit het netwerk testten samen met de leerlingen de kinddoelen. De kinderen dachten mee over de formulering van de doelen, de leerkrachten over hoe het voor hen een instrument werd om creatief vermogen te stimuleren.

De Diamantslijper doet geen suggesties voor opdrachten of werkvormen. De Diamantslijper richt zich op het gedrag dat een leerling vertoont en op de onderliggende vaardigheden wanneer een leerling zich creatief vermogen eigen maakt. Elke opdracht of werkvorm die zelfsturing toelaat, kan creatief vermogen uitlokken. In de testgroep waren leerkrachten goed in staat om vanuit hun creatief vermogen opdrachten te formuleren. Als je je zelfvertrouwen op dit gebied wilt vergroten, kun je een beroep doen op je culturele partner of deelnemen aan de cursus Creatief vermogende leerkracht.