Toeval gezocht _

Toeval gezocht

FOTODOK en Apollo 11 uit de Meern geven kinderen handvatten om hun verhalen om te zetten in beeld.

competenties
  • Ambachtelijkheid tonen
  • -
Apollo 11 De Meern, Leidsche Rijn, Terweide Onderbouw, middenbouw, bovenbouw

Apollo 11 en FOTODOK dagen de kinderen uit hun ‘eigen dialect‘ te ontwikkelen om op deze manier visueel geletterd te worden. Op de school heeft dit een terugkerende plaats in het lesrooster zodat de kinderen ook in andere schooltaken hun verhaal beeldend weten te vertellen.

Om te begrijpen wat beelden vertellen en hoe dat gebeurt, maar ook om te begrijpen hoe je als maker verhalen kunt vertellen met beelden, is een aantal basisvaardigheden nodig om ‘mediawijs’ te worden. In de workshops leren kinderen hoe zij met fotografische technieken hun verhaal kunnen verbeelden.

Vakoverstijgend

Per jaar werken we in drie projecten vakoverstijgend. We spelen in op actuele thema’s: een rondom de Kinderboekenweek, een rondom mediawijsheid en een die gaat om de meervoudige intelligentie. Daarnaast is er een doorlopende multimedia/AVworkshop. In het schooljaar 2014-15 stond voor alle leerlingen van groep 5 t/8 in gemengde groepjes de techniek stop-motion centraal. In het daarop volgende schooljaar (2015-2016) gaat het over ‘remake’: leerlingen werken naar aanleiding van begrippen als compositie, beeldaspecten, licht en perspectief. Ze maken een foto na in een groepje waar een andere groep vervolgens een stripverhaal van maakt.

Leerling bovenbouw: Mats
“Het was heel veel werk om alles te maken wat we nodig hadden om de voorbeeldfoto na te kunnen maken. We moesten bijvoorbeeld de aarde maken, twee vlaggen (waarvan één Amerikaanse), sterren en astronautenpakken. Voor de foto hebben we van vuilniszakken maanrotsblokken gemaakt. Yinte moest zich erg concentreren, want haar pak was gemaakt van een kartonnen doos. Robyn probeerde een aantal poses, op deze lijkt het net of de vlag écht wappert.”

Creatief partnerschap

FOTODOK en Apollo 11 bekijken per project hoe zij de samenwerking invullen en hoe ze dingen kunnen laten ‘ontstaan’. Er is een goede samenwerking van kinderen, leerkrachten, ouders, stagiaires en Fotodok en externe partners. Naar aanleiding van actuele thema’s die leven in de school, kijken zij samen naar de kunstvormen die ze willen koppelen. Van daaruit kiezen ze werkvormen en technieken waarbij de leerling centraal staat. Binnen de concrete uitwerking zoeken ze naar overlap tussen de creatieve vakken en de andere vakken met een focus op taal. Op basis van de kerndoelen ontstaat de vorm via de inhoud. De concrete uitvoering zorgt voor een aha-erlebnis bij de leerlingen, bij FOTODOK en bij de leerkrachten van Apollo 11. Aansluitend vinden teamtrainingen plaats. Bijvoorbeeld de actuele workshop rondom het verwerken, opslaan en delen van multimedia producten om de vaardigheden te verdiepen in het gebruik van het E-learningplatform It’s Learning.

Leerkracht middenbouw, ICC-er: Simone Rodenburg
“De angst voor een project met zo’n beeldende insteek is weg. Ik weet nu hoe ik dat kan aanpakken. De camera’s liggen er gewoon als FOTODOK er niet. Leerlingen gebruiken die nu ook bij bijvoorbeeld spreekbeurten.”

Alle processen en resultaten worden hierin gedocumenteerd, voor en door leerlingen, zodat successen zichtbaar zijn en ‘gevierd’ worden. Daarbij is het een goed middel voor de overdracht aan derden en functioneel als reflectiemateriaal. Het klaverbladmodel van De Veerman is een concrete leidraad die past bij de manier waarop Apollo 11 en FOTODOK samenwerken. Tot slot vinden we inspiratie in wetenschappelijke inzichten van adaptief onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, Amerikaanse vernieuwingsscholen van deCoalition of Essential Schools en Reggio Emilia.