Theaterschool Utrecht

Utrecht is de plek waar jong en oud zich kunnen uitleven in theater. Met ons gevarieerde cursus- en activiteitenaanbod in een doordachte doorlopende leerlijn dragen we bij aan de culturele signatuur van de stad. Op onze centrale locatie op het Domplein en in Zuilen en Leidsche Rijn. Wij zijn ervan overtuigd dat theater, bij uitstek een kunstvorm waarin je samenwerkt en samen- speelt, de blik verruimt. TSU is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. De ambitie om zoveel mogelijk mensen, liefst afkomstig uit alle hoeken van de stad, plezier te laten beleven aan theater, is ons uit het hart gegrepen.

Wat gaat Theaterschool Utrecht bij Creatief Vermogen Utrecht doen?

We willen samen een brug bouwen tussen de Pieterskerkhof en Theaterschool Utrecht. Primair ligt onze focus bij de aansluiting binnenschool-buitenschools: hoe kun je leerlingen bereiken die nu nog buiten ons blikveld liggen. Scholen hebben hier beter zicht op, dus zien wij kansen om van binnenuit naar buiten te werken. Om dit te faciliteren zullen we binnenschoolse activiteiten ontwikkelen, als ook op onze thuislocatie kinderen begeleiden, zodat ze alvast kennis kunnen maken met onze theaterschool. Dit maakt het wat ons betreft makkelijker voor kinderen om op een later moment door te stromen naar activiteiten van Theaterschool Utrecht.

We zitten letterlijk op loopafstand van elkaar. TSU wil zoeken naar een manier om leerlingen te laten kennis te maken met theater, zelf te spelen en ontdekken en ook ze meenemen naar de Theaterschool om te kijken naar presentaties en korte voorstellingen van spelers van de Theaterschool. Zowel actief, receptief als reflectief. Dit gaat tot stand komen in nauwe samenwerking met de school en met docenten Eline en Jesse van TSU.