Over ons _

TivoliVredenburg / HKU

TivoliVredenburg is de penvoerder en de centrale aanvrager van het project. Projectleider Jephta Hermelink stuurt het gehele project op hoofdlijnen aan, is de verbindende schakel tussen alle partijen en maakt deel uit van alle teams. Zij bewaakt de voortgang van het project en is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie, financiën, planning, monitoring en evaluatie. Guy van Hulst is namens TivoliVredenburg haar sparringpartner en stemt CVU vanuit TivoliVredenburg met gemeente Utrecht en FCP af.

De HKU is kennispartner van CVU en heeft de taak om het gedachtegoed van CVU binnen de creatieve partnerschappen te monitoren. Jolanda Schouten en Salome Nobel dragen zorg voor de kwaliteitsontwikkeling van nieuwe creatieve partnerschappen, de inhoud van de deskundigheidsbevordering en kennisdeling en gaat een nieuwe rol spelen bij het opzetten van samenwerkingen met docentenopleidingen.