Over ons _

Ontwikkelteam

Een kleine groep scholen en culturele instellingen vormen samen de ontwikkelgroep. In de ontwikkelgroep krijgt ook de samenwerking met de Utrechtse Pabo’s (Marnix Academie en Theo Thijssen) vorm.

De ontwikkelgroep voedt het netwerk door een verdieping aan te brengen in bijvoorbeeld de open leerlijn CVU en helpt om deze overdraagbaar te maken. Zij  heeft ook een signalerende functie ten aanzien van de behoefte binnen het netwerk op het gebied van de deskundigheidsbevordering en adviseert waar mogelijk over de uitbreiding en toekomst van het netwerk.

Deelnemers van het ontwikkelteam zijn: Pauline van Kalkert (Het Wilde Westen), Christian Boel (HKU), Daphne de Bruin (de Vrijstaat), Jolanda Schouten (HKU), Lydia Schroder (HKU en HU), Ellen Nillezen (Marnix Pabo), Alice Erens (Click F1), Josette Groenewegen (2e Marnixschool), Fleur van Walbeek (Montessori Buiten Wittevrouwen), Linda Rosink (Kopa), Nicole Verdier (de Boomgaard), Salome Nobel (HKU) en Marga Wobma (projectleider).