Over ons _

De ontwikkelgroep

Het doel van de ontwikkelgroep is het inhoudelijk meedenken over en adviseren van Creatief Vermogen Utrecht (CVU). We werken samen op een informele uitwisselende manier waarin de opkomende thema’s van het netwerk verkend en van advies voorzien worden.

De huidige deelnemer van de ontwikkelgroep zijn; beide PABO’s, Hogeschool Utrecht, de Marnix Academie, ALPO, de HKU-docentenopleiding Muziek, twee schooldirecteuren (van Basisschool de Boomgaard en 2e Marnixschool), drie culturele partners, de HKU en de penvoerder. De HKU is vanuit haar rol als kennispartner trekker en voorzitter van de ontwikkelgroep. De groep houdt ons gevraagd en ongevraagd een spiegel voor op het gebied van kennisdeling, deskundigheidsbevordering en verbreden van het netwerk.

Neemt u deel aan het netwerk? Dan kunt u zich ook opgeven voor de ontwikkelgroep van Creatief Vermogen Utrecht. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Jolanda Schouten.