Over ons _

Het kernteam

Medewerkers van het kennisteam van de HKU en de projectleider vormen samen het kernteam Creatief Vermogen Utrecht en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de partnerschappen binnen CVU. Het kernteam bestaat uit Salome Nobel (HKU) en Jolanda Schouten (HKU) en Marga Wobma (projectleider CVU).

  • De leden van het kernteam faciliteren o.a. het lerend netwerk, waarbinnen alle partners actief deelnemen op basis van het principe ‘halen en brengen’;
  • Zij ontwikkelen werkwijzen om de deelnemers van het netwerk te ondersteunen om verder te reiken dan uitsluitend de activiteiten in het eigen partnerschap en zich in te zetten voor het netwerk Creatief Vermogen;
  • En zij stemmen af over externe kennisdeling over het project. Het kernteam verzorgt de agenda van de ontwikkelgroep.