Over ons

Binnen het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht richten we ons samen op het ontwikkelen en verankeren van cultuureducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Want kunst is van en voor iedereen. Kinderen ervaren de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken of te maken.

Met TivoliVredenburg als penvoerder en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als kennispartner, werken 14 culturele instellingen en 45 scholen intensief samen in een meerjarig partnerschap. Creatief Vermogen Utrecht is een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit project is gestart in 2013 en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht.

Maak hieronder kennis met de betrokkenen bij Creatief Vermogen Utrecht. Bekijk ook de partnerpagina’s om de scholen en culturele partners te leren kennen.

Jephta Hermelink

Jephta Hermelink is projectleider van Creatief Vermogen Utrecht. Zij zit het kernteam voor en stuurt het gehele project op hoofdlijnen aan.

Esmee Hickendorff

Esmee is projectmedewerker van Creatief Vermogen Utrecht. Samen met Jephta zorgt zij voor de projectorganisatie zodat CVU-3 voor alle betrokkenen een succes wordt.

Jolanda Schouten

Vanuit kennispartner HKU is Jolanda Schouten vanaf de start van het netwerk betrokken bij Creatief Vermogen Utrecht. Zij is ook trekker van de Ontwikkelgroep.

Salomé Nobel

Vanuit kennispartner HKU is Salomé Nobel vanaf de start van het netwerk betrokken bij Creatief Vermogen Utrecht. Zij ontwikkelde de theorie van de creatieve grondhouding van de leerkracht.Dit jaar is ze als expert van de grondhouding en als trainer betrokken.

Cas van Dijk

Vanuit kennispartner HKU ondersteunt Cas onder ander bij de samenwerking met de Pabo, trainingen en facilitaire zaken.