Organisatie

Met TivoliVredenburg als penvoerder en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als kennispartner, werken 14 culturele instellingen en 45 scholen intensief samen in een meerjarig partnerschap. Creatief Vermogen Utrecht is een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit project is gestart in 2013 en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht. Hieronder lees je hoe Creatief Vermogen Utrecht georganiseerd is.

 • TivoliVredenburg

  TivoliVredenburg is de penvoerder en de centrale aanvrager van het project. Jephta Hermelink stuurt het gehele project op hoofdlijnen aan, is de verbindende schakel tussen alle partijen en maakt deel uit van alle teams. Zij bewaakt de voortgang van het project en is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie, financiën, planning, monitoring en evaluatie. Guy van Hulst is namens TivoliVredenburg haar sparringpartner en stemt CVU vanuit TivoliVredenburg met gemeente Utrecht en FCP af.

 • HKU

  De HKU is kennispartner van CVU en heeft de taak om het gedachtegoed van CVU binnen de creatieve partnerschappen te monitoren. Jolanda Schouten, Cas van Dijk, Maria Hendriks en Salomé Nobel dragen zorg voor de innovatie van cultuuronderwijs binnen de creatieve partnerschappen, de inhoud van de deskundigheidsbevordering en kennisdeling, en speelt een actieve rol bij het opzetten van samenwerkingen met docentenopleidingen.

 • Kernteam

  CVU en HKU komen samen in het kernteam, onder leiding van Jephta Hermelink. Het kernteam stemt inhoud, organisatie, kennisdeling en communicatie af.

 • Regieteam

  Het regieteam bestaat uit Guy van Hulst (TivoliVredenburg) Agnes Willenburg (HKU), Jetse van Vossen (gemeente Utrecht), Jolanda Schouten (HKU) en Jephta Hermelink (CVU). Het regieteam monitort het project op afstand. Ze zien erop toe dat de belangrijkste doelstellingen uit het projectplan worden gerealiseerd en delen kennis vanuit eigen expertise.

 • De ontwikkelgroep

  De ontwikkelgroep onder leiding van Jolanda Schouten (HKU), bestaat uit vertegenwoordigers van culturele partners en scholen: Linda Rosink (Stichting Kopa), Miranda Kipping (Brede School Hoograven), Daphne de Bruin (De Vrijstaat), Rachid Khelifi (Muziekroute), Lydia Schröder (HU), Maria Hendriks & Cas van Dijk (HKU). De groep verzamelt vragen uit het veld, deelt de voortgang van de partnerschappen, stemt de programma’s met elkaar af en geeft input voor het maakonderzoek.

 • Downloads