Organisatie

Met TivoliVredenburg als penvoerder en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als kennispartner, werken 14 culturele instellingen en 45 scholen intensief samen in een meerjarig partnerschap. Hieronder lees je hoe Creatief Vermogen Utrecht georganiseerd is.

 • TivoliVredenburg

  TivoliVredenburg is de penvoerder en de centrale aanvrager van het project. Projectleider Jephta Hermelink stuurt het gehele project op hoofdlijnen aan, is de verbindende schakel tussen alle partijen en maakt deel uit van alle teams. Zij bewaakt de voortgang van het project en is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie, financiën, planning, monitoring en evaluatie. Guy van Hulst is namens TivoliVredenburg haar sparringpartner en stemt CVU vanuit TivoliVredenburg met gemeente Utrecht en FCP af.

 • HKU

  De HKU is kennispartner van CVU en heeft de taak om het gedachtegoed van CVU binnen de creatieve partnerschappen te monitoren. Jolanda Schouten en Salome Nobel dragen zorg voor de kwaliteitsontwikkeling van nieuwe creatieve partnerschappen, de inhoud van de deskundigheidsbevordering en kennisdeling en gaat een nieuwe rol spelen bij het opzetten van samenwerkingen met docentenopleidingen.

 • Kernteam

  Projectleider Jephta Hermelink zit het kernteam voor met Jolanda Schouten, Arja Veerman, en Cas van Dijk namens kennispartner HKU en Esmee Hickendorff (projectmedewerker) en Eline Levering (communicatie) namens TivoliVredenburg. Samen ontwikkelen ze de verschillende projectactiviteiten en stemmen inhoud, organisatie, kennisdeling en communicatie af.  Het kernteam komt tweewekelijks bijeen.

 • Regieteam

  Het regieteam onder leiding van Guy van Hulst (TivoliVredenburg), bestaat uit: Ellen Grooten (vertegenwoordiger van het primair onderwijs), Agnes Willenburg (kennispartner HKU), Jetse van Vossen (gemeente Utrecht) en Jephta Hermelink (projectleider CVU). Het regieteam monitort het project op afstand en richt zich op een lange- termijnplanning en het professionaliseren van de organisatie. Ze zien erop toe dat de belangrijkste doelstellingen uit het projectplan worden gerealiseerd en delen kennis vanuit eigen expertise. Het regieteam komt zes keer per jaar bijeen.

 • De ontwikkelgroep

  De ontwikkelgroep onder leiding van Jolanda Schouten (HKU), bestaat uit vertegenwoordigers van culturele partners en scholen: Linda Rosink (Stichting Kopa), Daphne de Bruin (De Vrijstaat), Max Terbeek (Click F1), Marcella van der Wilt (Muziekroute), Pelle van de Berg (LEF), Salome Nobel / Cas van Dijk (HKU) en Jephta Hermelink (TivoliVredenburg). De groep verzamelt vragen uit het veld, deelt de voortgang van de partnerschappen, stemt de programma’s met elkaar af en geeft input voor deskundigheidsprogramma en kennisdeling. Het ontwikkelteam komt vijf keer per jaar bijeen.