Makersdialogen

In de Makersdialogen van Creatief Vermogen Utrecht wordt er onderzocht hoe het creatief vermogen van kinderen op de scholen wordt gestimuleerd en wat we daarvan als netwerk kunnen leren.

Een Makersdialoog is een methodische gespreksvorm tussen twee (onderwijs)makers, ontstaan vanuit het HKU Maakonderzoek. Binnen CVU wordt het Makersdialoog gevoerd tussen een maker uit het culturele veld en een maker uit het educatieve veld, met een begeleider die het gesprek modereert en een visueel notulist. De Makersdialoog kent altijd twee op elkaar volgende gesprekken, waarbij de makers van rol wisselen. Zo ervaren zij hoe het is om als maker bevraagd te worden én stappen ze zelf ook in de rol van de bevrager. Deelnemers leren elkaar hierbij kennen als makers en brengen hun werkprocessen onder woorden, zodat deze henzelf en anderen meer grip geven. Ze ontwikkelen meer bewustzijn over hoe zij en anderen samen kunnen werken en inspireren elkaar.

Heb je interesse in een Makersdialoog? Neem contact op met Jolanda!