Open leerlijn _

De Diamant

Netwerk Creatief Vermogen Utrecht heeft een open leerlijn creativiteit ontwikkeld die als houvast dient binnen de partnerschappen. Daarvoor zijn negen competentiegebieden geformuleerd en visueel gemaakt in de vorm van De Diamant. De stralen van de diamant staan voor:

We gaan er vanuit dat het zelden of nooit voorkomt dat een leerling tegelijkertijd alle stralen van de diamant toont: ieder kind kan zijn creatief vermogen op zijn eigen wijze laten schitteren. De diamant straalt steeds weer op een andere manier, al naar gelang de hoek van waaruit het licht erop valt.

Bekijk het webessay

Video: Nelly van der Geest over creatief vermogen en de stralen van de diamant.