Open leerlijn _

Bouwstenen

Creatief Vermogen Utrecht is gericht op duurzame samenwerking tussen een culturele instelling en een school, het zogenaamde creatieve partnerschap. Zowel de leerlijn als de bouwstenen dienen als handvatten voor het verbinden van de theorie en de praktijk. 


De Verkenners van Creatief Vermogen

Creatief Vermogen Utrecht wil kinderen greep geven op hun eigen creatief vermogen. Creatief vermogen is immers een te ontwikkelen competentie. Om creatief vermogen concreet te maken hebben we met ons netwerk de diamant van Creatief Vermogen uitgewerkt in negen stralen.  Wat we nastreven is daarmee ingekleurd.

Maar als je creatief vermogen kunt ontwikkelen, hoe zien de verschillende ontwikkelingstappen er dan uit tijdens de basisschool? En vooral waar kan de leerkracht op letten om ze te herkennen? Wat doen leerkrachten al om deze ontwikkeling, die voor elk kind uniek is, te stimuleren?

Om dit in kaart te brengen is Maarten Overdijk, onderwijskundige en beeldhouwer,  bij leerkrachten uit het Netwerk Creatief vermogen Utrecht te rade gegaan. Hij verbindt de praktijk van deze pioniers aan theorie over creatieve ontwikkeling en reikt zo een aantal overwegingen en handvatten aan over de stappen in het ontwikkeling van Creatief vermogen.

Bekijk hier


De diamantslijper


De diamantslijper is een concrete uitwerking van de negen stralen van de diamant van creatief vermogen. Het is een doos met kaartensets waarmee in elke klas gewerkt kan worden aan creatief vermogen, ongeacht de lesstof of het thema.  De diamantslijper richt zich op het leerproces waardoor een kind inzicht kan krijgen in zijn eigen creatief gedrag.

De negen stralen van de diamant van Creatief vermogen zijn uitgewerkt in kind doelen en reflectievragen. Voor elke straal en voor vier leeftijdsfases zijn kind doelengeformuleerd waarmee het kind zelf aan de slag kan. De handleiding en de reflectievragen helpen de leerkracht om dit door leerlingen gestuurde leerproces te begeleiden. De diamantslijper laat de opdrachten en werkvormen open. De leerkracht kan deze zelf ontwerpen of samen met de culturele partner ontwikkelen.

De diamantslijper versterkt het open karakter van de leerlijn creatief vermogen. Scholen kunnen bepalen hoe zij creatief vermogen bij hun leerlingen willen ontwikkelen: integraal bij alle vakken, gekoppeld aan thema’s of specifiek voor de kunstvakken. Ook de leerkracht wordt uitgenodigd om zijn eigen creatief vermogen in te zetten door opdrachten of werkvormen te ontwikkelen en creatief vermogend te coachen.

Meer informatie:

Hoe werkt de Diamanslijper 
Waaruit bestaat de Diamantslijper
Totstandkoming van de Diamantslijper

Bestellen
Prijs: €160,00.

Bestel de Diamantslijper

Ontwerp Diamantslijper: Phi-Yen Phan en Jaël Buys


Dot spel

Creativiteit kan het kind zicht geven op wie hij is en hoe hij communiceert en zich verbonden voelt met de wereld om hem heen.  Bovendien is de verwachting dat de beroepen van de toekomst creatief vermogen zullen vragen. Door deze inzichten speelt creativiteit in toenemende mate in het basisonderwijs een rol.

Hoe scholen deze rol willen invullen heeft te maken met hun visie en de groep leerlingen die zij in huis hebben. Om de mogelijke keuzes in visie over de plek van creativiteit en cultuureducatie in het schoolcurriculum te verhelderen, heeft Netwerk Creatief vermogen Utrecht de toolbox, ‘Dot, 3e boom rechts!’, ontwikkeld voor  scholen én hun culturele partners.Het spel bestaat uit stellingen die beide organisaties helpen om, vanuit de eigen organisatie, te komen tot een gezamenlijke visie op cultuureducatie. Van een stip (‘Dot’) op de horizon naar een concreet plan van aanpak.

Dot, 3e boom rechts!’ is te bestellen voor €40,- exclusief verzendkosten.

Meer info en bestellen