Open leerlijn

Om Creatief Vermogen toe te passen in het onderwijs hebben we een leerlijn ontwikkeld. In deze leerlijn gaan we er vanuit dat een leerling op zijn eigen manier creatief vermogen ontwikkelt en is er veel ruimte voor avontuur, spelen, doen en ontdekken.  Daarom spreken we van een open leerlijn. 

Cultuureducatie in de school

We zien dat scholen cultuureducatie willen integreren in hun pedagogische visie, bijvoorbeeld via de uitgangspunten van meervoudige intelligentie of de principes van de vreedzame school. Dat heeft gevolgen voor de accenten die gelegd worden in de ontwikkeling van creatief vermogen. Daarnaast is het vinden van de plek van cultuureducatie in de structuur van de school vaak bepalend voor wat er kan: juist thematisch, via een aparte cultuurlijn of via vakkenintegratie.

De open leerlijn biedt het onderwijs handvatten om op maat een creatieve leeromgeving in te richten. Een meerjarig plan op maat van je school, voor leerlingen en leerkrachten. Je werkt toe naar het gestructureerd aanbieden van cultuuronderwijs. Hoe je dit precies doet als school, vul je zelf in. Je kunt er bij gebruik maken van de verschillende bouwstenen die CVU levert.