Kopa

Kopa ontwikkelde met de partnerscholen een doorlopende leerlijn Beelden en Media die door de leerkrachten zelf uitgevoerd wordt. Deze leerlijn heet PIONIER! Naar aanleiding van vragen vanuit school ondersteunt Kopa op maat en introduceert bijvoorbeeld nieuwe materialen en technieken.

Partnerscholen

Kopa is partner van verschillende scholen. Met iedere school wordt een programma op maat gemaakt. Klik op het pijltje om van iedere school meer te lezen.

 • De Jazzsingel

  De Jazzsingel en Kopa maakten een leerlijn op maat. In het partnerschap wordt gezocht naar de ideale werkwijze voor de leerkrachten om met de lessen te werken. De lessen zijn een startpunt en de ervaring en kennis van de groep van de groepsleerkracht is essentieel voor een ideale mix voor kunstlessen die passen bij de klas. Juf Edith van de Jazzsingel: “Voor de kleuters werk ik tijdens de lessen vaak niet klassikaal. Ik pak dat anders aan, ik verspreid het over de hele week, zodat je steeds meteen klein groepje kan werken, dat is makkelijker dan met alle kleuters tegelijk schilderen.”

 • Pijlstaart

  Op de Pijlstaart is gewerkt aan een online museum. Meester Klaas van groep 5 vertelt: “Voor de kinderen is PIONIER! het onzichtbare kader waarbinnen ze allemaal een individueel proces doorlopen, waarbinnen durven proberen, durven falen, durven afwijken en durven groeien de basis is. Binnen deze basis maken ze kennis met verschillende ambachten binnnen de beeldende kunst. Van oeroude tot 21e-eeuwse technieken. Naast ervaren en creëren ligt de beschouwende component. Deze biedt de kinderen de mogelijkheid om met een voor hen onbekende blik naar de wereld te kunnen en durven kijken.”

   

  Met de Pijlstaart wordt gewerkt om de wijk als leeromgeving in te zetten. Lokaal erfgoed wordt hierbij de aanjager voor een creatief proces.

 • Kohnstammschool

  De Kohnstammschool is een bruisende, eigentijdse en dynamische openbare bassisschool in Utrecht-Oost. Sinds kort hebben zij een partnerschap met Kopa.

  Een leerkracht vertelt: “Ik wil veel verschillende materialen aan kunnen bieden zodat iedere leerling zijn eigen aanpak kan kiezen. Ik zou de prikboren in de gang beter willen benutten en volhangen met allemaal verschillende werk. Door die ruimte kan je zien waar een leerling staat in zijn ontwikeling. Ik wil dat ze daar trots op kunnen zijn.”

 • De Schans

  De Schans is een regionale school voor speciaal onderwijs aan langdurig chronisch zieke leerlingen, leerlingen met een motorische beperking, die niet totaal rolstoelafhankelijk zijn en leerlingen met prikkel-verwerkingsproblemen. In het partnerschap met De Schans wordt de visie op cultuureducatie herijkt en wordt een open gesprek gevoerd hoe de lessen het beste aan kunnen sluiten bij de leerlingen en de dagelijkse praktijk. De Schans koppelt de textiellessen van Kopa aan de kinderboekenweek. Ook wordt gewerkt aan het versimpelen van de lessen voor de doelgroep van De Schans.

Kopa zet zich in voor creativiteit in het onderwijs en in de samenleving. Creativiteit is meer dan iets moois maken. Het is ook buiten de kaders denken, verbinding leggen en mogelijkheden zien. Kopa daagt leerkrachten uit te werken met een helder kader, waarbinnen veel ruimte is voor de leerling en diens eigen creatieve proces.

De visie van PIONIER!

De naam PIONIER! heeft twee betekenissen. Een pionier kennen we als iemand die durft te proberen, mag falen en daar vanuit weer nieuwe ideeën laat ontstaan. Dat is ook wat Kopa ambieert in de klas. Niet alleen van leerlingen, maar ook van leerkrachten. De leerkracht is de basis van deze leerlijn.

Ook is PIONIER! een afkorting die Kopa gebruikt voor de creatieve en procesgerichte didactiek van de leerkracht voor de klas. Elke letter staat voor een houding die de leerkracht inneemt tijdens de kunstlessen:

 • Procesgericht werken: Begeleid de leerling in zijn eigen creatieve proces.
 • Inspireren: Met kwalitatief werk van kunstenaars, verhalen, films of theater.
 • Open vragen stellen: Duik in de fantasie van de kinderen.
 • Nieuwsgierigheid: Voorkom dat je aannames doet en stel je oordeel uit.
 • Ik durf ook: Je eigen kwetsbaarheid inzetten om kinderen over drempels heen te helpen.
 • Eigenheid: Ieder kind gaat anders om met de opdracht, hoera!
 • Ruimte bieden: Suddertijd…vragen onbeantwoord laten en de rek toestaan.
 • !Expect more!: Kinderen die zich meer uitgedaagd voelen, dagen zichzelf verder uit.

Eén keer per week is er een middag die mij geen piekeren oplevert. Ik geef de les vrijwel zonder voorbereiding. Ik ben overtuigd: de leerling en zijn creatieve leerproces staat centraal.

Sjoerd Kerssies
Leerkracht groep 6, KBS de Jazzsingel

PIONIER! ontzorgt de leerkracht

De leerlijn is speciaal ontwikkeld voor de leerkracht die zelf de kunstles begeleidt. PIONIER! ontzorgt door goede (beeld)materialen en lesbrieven te leveren en traint de leerkracht in het creatief procesgericht lesgeven. Het is een krachtige tool voor scholen die vinden dat creativiteitsontwikkeling een prioriteit is binnen het dagelijkse onderwijs. Naast een vaardige leerkracht vraagt cultuuronderwijs ook van een school dat ze een duidelijke visie ontwikkelt en richting kiest. Om dit te ondersteunen ontwikkelde Kopa samen met de HKU de toolbox Dot, 3e boom rechts.

Hieronder vind je enkele producten waaraan KOPA binnen Creatief Vermogen Utrecht heeft gewerkt.

Linda Rosink

Wil jij meer weten over Kopa of onze leerlijn? Neem contact met op met Linda Rosink.