Kennisplatform

Om kunsteducatie een stevige plek in het onderwijs te geven reiken we leerkrachten bouwstenen, essays en trainingen aan om creatief vermogen vakoverstijgend in te zetten. Ontdek alle ontwikkelde concepten, tools en kennisdelingen binnen Creatief Vermogen Utrecht.

💎 Bouwstenen

Om kunsteducatie een stevige plek in het onderwijs te geven reiken we leerkrachten bouwstenen aan om creatief vermogen vakoverstijgend in te zetten.

Ontdek onze Tools

💎 Deskundigheidsbevordering

Om kinderen grip te geven op hun creatief vermogen, is de rol van de leerkracht en kunstenaar essentieel. Hiervoor zijn er binnen Creatief Vermogen Utrecht speciale trainingen ontwikkeld.

Ontdek onze Trainingen

💎 Essays

Het Kennisteam van Creatief Vermogen Utrecht heeft acht essays gepubliceerd over verschillende theorieën.

Lees onze Essays