Inspiratie _

Samenwerking CVU en Pabo van start

Creatief Vermogen Utrecht is een samenwerking rijker: Hogeschool Utrecht Pabo is partner van CVU. De Pabo met haar toekomstige leerkrachten, creatieve partnerschappen van kunstenaars, leerkrachten én kinderen werken samen! De samenwerking werd voorafgegaan door een onderzoek vanuit CVU, uitgevoerd door Linda Rosink (Kopa), over hoe de samenwerking eruit kan zien.

Derdejaars studenten ontwerpen cultuuronderwijs door kunst te verbinden met wereldoriëntatie. Binnen het programma Kind in de wereld, krijgen studenten inzicht in actuele maatschappelijke en/of technologische vraagstukken en onderzoeken nieuwe vormen rondom deze ontwikkelingen door ze bespreekbaar te maken met leerlingen. Vanuit CVU bieden we een deskundigheidprogramma waarin derdejaars pabo-studenten een kijkje nemen in de keuken van Creatief Vermogen Utrecht. Studenten bezoeken de culturele partners die hen inspiratie bieden en kennis delen.  De serie creatieve lessen die de studenten hebben ontwikkeld, worden op hun eigen stageschool getest met een vervolg waarbij de resultaten met de culturele partners worden gedeeld.

In twee voorbereidende bijeenkomsten gaf Pabo-docent Lydia Schröder de deelnemende culturele partners een introductie over de Muzische methode Go. Vanuit CVU gaven Jolanda Schouten (HKU) en Sanne Wichman (De Dansers) de pabo-studenten een introductie  over Creatief Vermogen, de samenwerking in het netwerk, De Diamant en andere parels uit het netwerk.

Tonke Koppelaar, illustrator, bracht de introductie in beeld in twee illustraties.

 

Illustratie over de samenwerking met de pabo

 

Illustratie over samenwerking CVU en Pabo

naar alle inspiratie