Inspiratie _

Peter Sambros (Muziekroute) over het bezoek van Pabo-studenten

Creatief Vermogen Utrecht en de Pabo werken samen. Vanuit CVU bieden we een deskundigheidprogramma waarin derdejaars pabo-studenten een kijkje nemen in de keuken van Creatief Vermogen Utrecht. Studenten bezoeken de culturele partners die hen inspiratie bieden en kennis delen. De serie creatieve lessen die de studenten ontwikkelen worden op hun eigen stageschool getest met een vervolg waarbij de resultaten met de culturele partners worden gedeeld.

 

Eerder lieten we twee studenten aan het woord over het eerste werkbezoek aan de culturele partners. Dit keer spraken we met een cultureel partner over het project. Peter Sambros, artistiek leider van de Muziekroute vertelt:

“Ik was heel nieuwsgierig naar de pabo-studenten. Onze muziekdocenten werken als team samen met leerkrachten. Als die combinatie goed samenwerkt, levert dat een hele mooie muziekles op. Ik was benieuwd naar het inzicht dat de studenten al zouden hebben in creatieve processen: wat hebben ze daar al over geleerd, wat weten ze al?

Gezamenlijke leervraag
Bij het eerste bezoek van de studenten heeft Peter hen in vogelvlucht meegenomen in de Muziekroute: van de lange leerlijn muziek met de Muziekroutekaart en filmpjes van lessituaties, voorstellingen en ensembleweken. Vervolgens hebben de studenten hun lesplannen toegelicht. Met elkaar zijn de plannen besproken, waarbij ook Peter de reageerde op de plannen maar vooral de groep meenam om op elkaar te reageren. Peter: “Heel mooi was dat een gezamenlijke leervraag helder werd, los van praktische tips op het lesplan. Die vraag ging over de balans tussen het directief aanbieden van materiaal in je les en het ruimte geven voor creativiteit van de leerling. Het bleek dat ze dat het moeilijkste onderdeel vonden, maar zich er wel heel erg bewust van waren. Hun denken daarover was al ver, ze beseften heel goed dat een te gekaderde opdracht niet zoveel in het proces oplevert.”

Ritmes en ridders
“Het was verrassend om te zien dat de studenten best veel gedaan hebben met de werkvormen die we aanbieden en die zich ook eigen konden maken. Een praktisch voorbeeld: ik vertelde over namen van fruit die we gebruiken bij ritmische oefeningen: ap-pel bijvoorbeeld. Een van de studenten werkte met het thema middeleeuwen en koos vervolgens woorden als ‘harnas’ zodat de ritmische oefeningen aansloten bij zijn thema.


De waarde van het proces
In de nabespreking vertelden de studenten hoe hun lessen verliepen. Waar ze tegenaan liepen in hun lessen bleek aan te sluiten bij de eerder geformuleerde leervraag. Peter: “Ze merkten dat als je als leerkracht te dwingend wordt dat tot allemaal dezelfde eindresultaten leidt bij de kinderen. Het viel me daarnaast op dat ze zelf erg genoten van het proces met de kinderen en dat de eindresultaten er minder toe doen. Ze zagen mooie dingen gebeuren: kinderen die het heel lastig vonden zelf iets te verzinnen, maar ook kinderen die ineens de leiding namen.”

Leerkrachten van de toekomst
“Voor de Muziekroute is de muzikant in de klas van onschatbare waarde, die neemt een wereld mee in de klas en kan een nieuw of ander rolmodel zijn. Maar in de samenwerking met de leerkracht is het dan heel belangrijk dat de nieuwe lichting leerkrachten open staat voor creativiteit. Dat ze de waarde inzien van creatieve processen, zonder heel concreet eindresultaat. En dat bleek bij deze groep!”

 

 

naar alle inspiratie