Inspiratie _

Uit de Ontwikkelgroep: CVU-impact kansrijkheid zichtbaar maken

Door Jolanda Schouten en Corrie Nagtegaal

Dinsdagmiddag 26 oktober ontmoetten oude en nieuwe leden van De Ontwikkelgroep CVU elkaar op Jaarbeursplein 22, een nieuwe (tijdelijke) locatie van de HKU-school Creative Transformation. Naast de bekende trouwe CVU-gezichten van Daphne de Bruin (De Vrijstaat), Linda Rosink (Stichting Kopa) en Jephta Hermelink en Esmee Hickendorff vanuit TivoliVredenburg, was het fijn om Max Terbeek, vanuit Click F1 en Marcella van der Wilt vanuit De Muziekroute als nieuwe ontwikkelgroepleden welkom te heten, evenals Pelle van de Berg, van LEF (creatief partner met De Dansers). Daarnaast was ook Cas van Dijk, alumnus HKU-Docent Beeldend, voor het eerst aanwezig. Hij gaat het CVU vanuit HKU team versterken en neemt een aantal CVU-taken over van Salomé.

 

Centraal staat de vraag wat we vanuit Creatief Vermogen Utrecht kunnen bijdragen aan kansrijk leren voor alle kinderen, om te beginnen in ons eigen netwerk. Welke impact heeft de methodiek van een creatief partnerschap, en hoe kunnen we die impact vergroten? Hoe maken we die nog beter zichtbaar naar elkaar bínnen de 45 creatieve partnerschappen én vooral samen als netwerk CVU naar buiten, de straat op, de stad in (om te beginnen).  Het is de hoogste tijd voor ramen en deuren wijd open. Door de zichtbaarheid van CVU komend jaar (nog) beter in kaart kunnen brengen kunnen we de impact vergroten.

Ter inspiratie luisterde iedereen vooraf naar het interview van Jolanda Schouten met Michiel Duffels van Pijlsweerd, die enthousiast vertelde over zijn aanpakken om de kansrijkheid op en vanuit zijn school te vergroten en te verbinden met de ouders en de buurt. We zochten van daaruit samen naar hoe het komende jaar binnen CVU kansrijkheid verder vorm te geven en welke rollen we voor onszelf zagen. Dit bespraken we tegen de achtergrond van de vijf fasen van het creatieve proces: oriënteren, onderzoeken, frustratie, uitvoeren en evalueren (zie CVU-Broche op pagina 30 in het Essay De verkenners van Creatief Vermogen).

De volgende vier onderwerpen gaan we de komende tijd als ontwikkelteam onderzoeken:

  • Best practice over CVU-kansrijkheid meer zichtbaar maken door verzamelen en verspreiden
  • De stad Utrecht meer bij CVU-betrekken door o.a. zichtbaarheid op straat
  • Ouderbetrokkenheid vergroten
  • En we willen kinderen direct het woord geven.

We onderzoeken de zichtbaarheidsfocussen en zetten deze in een volgende bijeenkomst op de agenda.

De Ontwikkelgroep staat open, wil je meedenken of een keer aansluiten dan kan dat altijd. Neem dan contact op met Jolanda (jolanda.schouten@hku.nl)

HKU-alumnus Illustratie Tonke Koppelaar visualiseerde de kernuitspraken treffend: 


 

 

 

 

 

naar alle inspiratie