Inspiratie _

CVU en Cultuur & School werken samen!

Creatief Vermogen Utrecht en Cultuur&School zetten in op samenwerking. Beiden versterken zij het cultuuronderwijs in Utrecht. Met de samenwerking hopen zij nog beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de culturele talenten van Utrechtse basisschoolleerlingen.

Creatief Vermogen Utrecht is een project van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en biedt scholen verdieping op de culturele activiteiten, in alle verschillende disciplines. CVU richt zich op innovatie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering en werkt met partnerschappen. Dat betekent dat een basisschool vier jaar samenwerkt met een culturele partner.
Cultuur & School Utrecht is sinds 2021 het coördinatiepunt én kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad. Ze ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs en op de website is het Utrechtse cultuuraanbod zichtbaar en eenvoudig boekbaar.

Door de samenwerking worden activiteiten die ontwikkeld en georganiseerd worden op elkaar afgestemd en vragen die bij scholen leven met elkaar gedeeld. Creatief Vermogen Utrecht gaat bovendien inhoudelijke bijdragen leveren aan het Kennisplatform van Cultuur & School Utrecht.

Lees op de site van Cultuur&School een interview met Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Jephta Hermelink van Creatief Vermogen Utrecht over de samenwerking.

 

Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Jephta Hermelink van Creatief Vermogen Utrecht
Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Jephta Hermelink van Creatief Vermogen Utrecht – foto Wiebke Wilting

 

naar alle inspiratie