Inspiratie _

Creatief vermogen in afstudeeronderzoek Suzanne van den Hondel

Suzanne van den Hondel is dansdocent in het primair onderwijs en Gemeentelijk coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit in de Regio Midden-Holland. Nu volgt ze de master kunsteducatie aan de HKU en studeert dit jaar af. Zij onderzoekt hoe creatief vermogen een plek kan krijgen tijdens de alledaagse lespraktijk op school. Ze maakt hiervan gebruik van de theorie van Creatief Vermogen Utrecht rond de stralen van de diamant. Een mooi voorbeeld van hoe het gedachtegoed van Creatief Vermogen Utrecht zijn weg vindt onder studenten en (toekomstige) docenten. Suzanne vertelt over haar onderzoek.

“Ik werk als dansdocent en startte mijn master aan de HKU met de vraag hoe ik dans kan inzetten als middel in het onderwijs. Ik heb tijdens mijn master onder andere een lessenserie met dans en wereldoriëntatie gemaakt en hield me bezig met creatief denken in de klas. Met mijn afstuderen wilde ik het breder trekken: wat is de functie van de kunstvakken bij het ontwikkelen van creatief vermogen? In mijn vooronderzoek kwam ik in contact met Jolanda Schouten en Salomé Nobel, beide werkzaam aan de HKU en onderdeel van CVU. Jolanda is mijn afstudeerbegeleider. Ik heb de essay’s over de theorie van de Diamant betrokken in mijn onderzoek en het brede begrip van creativiteit zoals dat door CVU gehanteerd wordt en de stralen van de Diamant spraken mij erg aan. Voor leerkrachten krijgt het begrip zo veel meer waarde.”

Daar waar de diamantslijper een tool is waar kinderen zelfsturend aan de slag gaan met verschillende aspecten van creatief vermogen probeert ze een tool te ontwikkelen waarmee leerkrachten in het primair onderwijs creativiteit kunnen uitlokken: “Ik wil leerkrachten iets bieden waarmee ze bijvoorbeeld opdrachten in de klas kunnen geven en waarmee ze het procesgerichte werken zoals dat bij kunstvakken wordt ingezet kunnen gebruiken bij andere vakken. Om dit te ontwikkelen heb ik veel interviews gehouden en steeds kom ik weer terug bij de vraagstelling die je gebruikt. De manier waarop je vragen stelt is essentieel om nieuwsgierigheid uit te lokken. Denk aan vragen zoals ‘Wat gebeurt er als….’ en ‘Hoe bewegen we ons als….’. In mijn tool wil ik leerkrachten allerlei vragen aanreiken die aansluiten bij wat er in de klas behandeld wordt en waar zij mee verder kunnen en kinderen mee aan het werk kunnen zetten. De Diamantslijper kan eventueel later weer gebruikt worden om te reflecteren op het proces. De vragen bedenk ik in een werksessie met leerkrachten. Binnenkort hoop ik de scholen in te mogen om mijn tool te gaan testen!”

Podcast
Onderdeel van Suzannes project is een podcastserie met professionals uit de creatieve sector over wat creativiteit is en wat de waarde daarvan is  voor het primair onderwijs. Suzanne: “Ik heb veel interviews gehouden met leerkrachten en experts uit de hoek van kunsteducatie. Ik startte met een interview met Suzan Lutke, en dacht toen dat het eigenlijk heel erg zonde is om dat voor mijzelf te houden. Daarom heb ik er toen een podcast van gemaakt: What te K*nst! Er zijn inmiddels vijf afleveringen te vinden op Spotify!”

Benieuwd naar de podcast van Suzanne? Je vindt hem hier op Spotify.

Portret Suzanne van den Hondel

naar alle inspiratie