Hoogt on Tour

Filmeducatie van Hoogt on Tour richt zich op drie pijlers: kijken, begrijpen en maken. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film, beeldtechniek en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en toe te passen. In het dagelijks leven en bij het vertellen van hun eigen verhaal.

Door te kijken, begrijpen en maken ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en mentaliteit rondom film en onderzoeken ze beeldtechniek en beeldtaal .

Hoogt on Tour heeft een partnerschap met:

De Nieuwe Regentesseschool

Met De Nieuwe Regentesseschool is gewerkt aan een leerlijn animatie. Leerlingen leren hoe ze een verhaal om kunnen zetten in beeld en ze gaan zelf aan de slag om een animatiefilm te maken.

Op Avontuur

Sinds 2020 hebben Op Avontuur en Hoogt on Tour een partnerschap voor vier jaar. Het programma voor 2020-2021 bestaat uit het opbouwen van een medialokaal, drie studiemiddagen voor leerkrachten en drie lessenreeksen.De eerste lessenreeks wordt gegeven door vakdocenten van Hoogt on Tour. De tweede lessenreeks ook, maar halverwege vindt een ‘switch’ plaats en komt er meer gewicht bij de leerkracht te liggen. De derde reeks wordt door de leerkracht en de vakdocent samen gegeven. Het project wordt afgesloten met een filmfestival waar alles wat de leerlingen gemaakt hebben te zien is. Lees meer over het partnerschap met Op Avontuur in het interview met Linda Eversteijn, coördinator educatie bij Hoogt on Tour, en Patrick Onderweegs, vakdocent bij Hoogt on Tour.

Filmeducatie

Door filmeducatie ontwikkelen leerlingen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te begrijpen. Ze leren om zelf beeldverhalen te maken. Film kan binnen het onderwijs op allerlei manieren ingezet worden:

  • Creatief als uitingsvorm van emoties en ideeën.
  • Actief om vaardigheden te leren (scenario, regie, camera, montage, etc.).
  • Actief om 21st century skills te ontwikkelen.
  • Actief als middel voor verslaglegging, presentatie, onderzoek of reflectie.
  • Beschouwend en creatief als kunstvorm.
  • Beschouwend en actief als onderdeel van burgerschapsvorming.
  • Informatief aansluitend op een vak of binnen thematisch onderwijs om te leren over een onderwerp.

Linda Eversteijn

Linda Eversteijn is coördinator educatie bij Hoogt on Tour.

Bekijk meer van Hoogt on Tour

In onderstaande video, gemaakt in een eerdere fase van CVU, staat het partnerschap met de Nieuwe Regentesseschool centraal.