Hoogt on Tour

Filmeducatie van Hoogt on Tour richt zich op drie pijlers: kijken, begrijpen en maken. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en denkwijze om film, beeldtechniek en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en op een creatieve manier te gebruiken. Deze vaardigheden kunnen ze zowel toepassen in het dagelijks leven als bij het vertellen van hun eigen verhaal.

Hoogt on Tour heeft een partnerschap met:

 

Het Schateiland

Hoogt on Tour en Het Schateiland startten in het voorjaar van 2023 met een lessenreeks film voor zes groepen, die uitgebreid wordt met nog zes groepen in 2024. In deze lessenreeks wordt met name aandacht besteed aan de manier waarop het maken van film bij kan dragen aan de taalontwikkeling van leerlingen, aangezien dit een vakoverschrijdende doelstelling is van de school. In 2023 lag de focus op het genre animatie en hebben de leerlingen in vijf lessen korte stop-motion films gemaakt, die in festivalstijl vertoond werden in Bibliotheek Neude. Door het vertonen van de films in een “echte” filmzaal willen Het Schateiland en Hoogt on Tour het eigenaarschap en zelfvertrouwen van de leerlingen versterken.

Als onderdeel van dit partnerschap investeerden Hoogt on Tour en Het Schateiland ook in docententraining. De leerkrachten werken hierbij aan het ontwikkelen van filmvaardigheden en hoe ze die kunnen overdragen aan hun leerlingen. Denk hierbij aan het gebruik van beeld als communicatiemiddel, hoe je beeld kan inzetten in de klas en het monteren van beeldmateriaal. In 2023 is hier met een eerste studiedag een start aan gegeven; in 2024 worden deze leerdoelen verder ontwikkeld en bestendigd tijdens twee studiedagen.

 

Het Avontuur

In 2020 zijn Op Avontuur en Hoogt on Tour een partnerschap gestart voor vier jaar. De eerste fase van het programma bestond uit het opbouwen van een medialokaal, drie studiemiddagen voor leerkrachten en drie lessenreeksen. De eerste lessenreeks werd gegeven door vakdocenten van Hoogt on Tour. De tweede lessenreeks ook, maar halverwege vond een ‘switch’ plaats en kwam er meer verantwoordelijkheid bij de leerkracht te liggen. De derde en huidige reeks wordt door de leerkracht en de vakdocent samen gegeven. Het project wordt afgesloten met een filmfestival waar alles wat de leerlingen gemaakt hebben te zien is.

Filmeducatie

Film kan binnen het onderwijs op allerlei manieren ingezet worden:

  • Als uitingsvorm van emoties, ideeën en verhalen.
  • Om specifieke vaardigheden te leren (samenwerken aan een project, rollen en taken verdelen, constructieve feedback geven etc.).
  • Om 21st-century skills te ontwikkelen op het vlak van beeldtaal (van het maken van vlogs, tot het herkennen van deepfakes en nepnieuws en het begrijpen en experimenteren met de verschillende manieren waarop beelden gemaakt en gedeeld worden in onze hedendaagse “beeldmaatschappij”) .
  • Als verrijking van , presentaties, onderzoeksprojecten of reflectie.
  • Als aantrekkelijke en laagdrempelige manier om thema’s binnen burgerschapsvorming te illustreren.
  • Als toevoeging op een vak of thematisch onderwijs om meer te leren over een specifiek onderwerp.
  • Neem voor meer informatie contact op met het educatie team van Hoogt on Tour.

    Mail naar educatie@hoogt.nl