Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht Pabo is partner van Creatief Vermogen Utrecht. Binnen het partnerschap biedt CVU een speciaal deskundigheidsprogramma waarin derdejaarsstudenten leren hoe ze cultuuronderwijs verbinden met wereldoriëntatie. Zo leren deze docenten van de toekomst hoe ze kunst kunnen inzetten in de klas om actuele, maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken met hun leerlingen.

De Pabo is al ruim drie jaar partner van Creatief Vermogen Utrecht, en de samenwerking staat als een huis! Binnen het programma Kind in de wereld, krijgen studenten inzicht in actuele maatschappelijke en/of technologische vraagstukken en onderzoeken nieuwe vormen rondom deze ontwikkelingen door ze bespreekbaar te maken met leerlingen. Bekijk hieronder hoe een cursusdag eruit ziet.

We worden getriggerd om te zoeken naar de mogelijkheden om kunst te koppelen aan andere vakken, waardoor beide vakken nog waardevoller worden.

Merel, pabo-student

Tijdens het programma bezoeken studenten de culturele partners van Creatief Vermogen Utrecht die hen inspiratie bieden en kennis met hen delen. De serie creatieve lessen die de studenten hebben ontwikkeld, worden op hun eigen stageschool getest met een vervolg waarbij de resultaten met de culturele partners worden gedeeld. Zo krijgen de Pabo-studenten alvast een kijkje in de keuken van Creatief Vermogen Utrecht!

Met de handvaten die ik hier heb gekregen zie ik mezelf tot leuke, creatieve lessen komen waarbij ik de kinderen echt kan inspireren

Mathew, pabo-student

In twee voorbereidende bijeenkomsten gaf Pabo-docent Lydia Schröder de deelnemende culturele partners een introductie over de Muzische methode Go. Vanuit CVU gaven Jolanda Schouten (HKU) en Sanne Wichman (De Dansers) de pabo-studenten een introductie  over Creatief Vermogen, de samenwerking in het netwerk, De Diamant en andere parels uit het netwerk.

Tonke Koppelaar, illustrator, bracht de introductie in beeld in ondere deze illustratie: