Het Filiaal theatermakers

Het Filiaal theatermakers gaat samen met de partnerscholen op zoek naar cross-overs tussen cultuurvakken en taal, rekenen of zaakvakken. Dit onderzoek levert lessenreeksen voor de onder-, midden- en bovenbouw op die na de uitvoering en de presentaties met de leerkracht, de kunstenaar en de leerlingen worden geëvalueerd. Leerstijlen en werkvormen gekoppeld aan leeropbrengsten in beide vakgebieden zijn speciale aandachtspunten.

Het Filiaal theatermakers begeleidt de partnerscholen door deskundigheidsbevordering van de leerkrachten van de partnerscholen.

De partnerscholen zijn:

Basisschool de Ridderhof

De samenwerking met de Ridderhof leidde tot het inzicht dat door het ontwikkelen van vakoverstijgende lessen de creatieve lessen gecombineerd kunnen worden met de zaakvakken.

Montessorischool Buiten Wittevrouwen

Met Montessorischool Buiten Wittevrouwen is een programma gemaakt dat bestond uit museumbezoeken voor elke groep en lessen in de klas die gebaseerd waren op de verwerking van de museumbezoeken.

De Catharijnepoort

De Catharijnepoort is in 2019 ingestapt als partnerschool. In het partnerschap is onder andere geïnventariseerd wat de leerkrachten nodig hebben op creatief gebied en is ingezet op het versterken van de deskundigheid van leerkrachten.

De ontdekking dat je een leerdoel voor een cognitief vak perfect kan combineren met leerdoelen voor een ander, creatief vak is voor mij echt een parel. Vakoverstijgend werken bereik je al in één les!

Anne-Marie Knippels -Educatiemaker bij Het Filiaal theatermakers:

De programma’s van Het Filiaal theatermakers sluiten door onderzoekend, ontwerpend en ervaringsgericht leren aan bij het onderwijskundig concept ‘levensecht leren’. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de verschillende programma’s is steeds een Filiaalvoorstelling die de kinderen met hun klas bezoeken.

Doordat ik heb gemerkt dat het lukt de leerlingen meer vrijheid te geven, durf ik dat nu in andere lessen ook meer. Dan denk ik: ‘laat het ze maar even zelf uitproberen, ze kunnen dat’. En ze als ze vragen ‘Juf mag ik het zo proberen?’, dan geef ik ze sneller die ruimte. Er is daarin meer vertrouwen gekomen.

Sabine - leerkracht groep 8

Leerkrachten ervaren het creatieve proces van Het Filiaal theatermakers middels workshops en het zien van een voorstelling. Hierbinnen richten zij zich op de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten door hun uit te nodigen in te stappen in hun programma. Door workshops en het zien van een voorstelling ondergaan de leerkrachten de specifieke manier van werken die Het Filiaal Theatermakers hanteert, waarbij het creatieve proces centraal staat.

Anne-Marie Knippels is Educatiemaker en cultuurcoach bij Het Filiaal theatermakers. Zij vertelt over de samenwerking met de scholen en haar ervaringen met het netwerk Creatief Vermogen Utrecht in een interview op onze site.  

Essay: Dan word ik helemaal rood vanbinnen. Hoe kunsteducatie hand in hand gaat met reguliere lesstof.

Anne-Marie Knippels schreef een essay over de aanpak van Het Filiaal theatermakers. In de werkwijze zijn veel elementen te vinden van ‘Creatief doen’, een van de stralen van de CVU-theorie van De Diamant.