Het team

Jephta Hermelink

Jephta Hermelink is projectdirecteur van Creatief Vermogen Utrecht. Zij is verantwoordelijk voor CVU en stuurt het gehele project op hoofdlijnen aan.

Esmee Hickendorff

Als projectcoördinator is Esmee verantwoordelijk voor de organisatie van de kennisdeling, het scholennetwerk en het trainingaanbod.

Maaike van Woudenberg

Maaike is als projectmedewerker van CVU verantwoordelijk voor de communicatie en de contentcreatie.

Jolanda Schouten

Vanuit de HKU als kennispartner is Jolanda Schouten vanaf het begin betrokken bij Creatief Vermogen Utrecht. Zij is de kartrekker van de kennisdeling en deskundigheid van CVU.

Cas van Dijk

Vanuit de HKU is Cas verantwoordelijk voor de productionele zaken en betrokken bij de ontwikkelgroep, het Pabo-project en de deskundigheidsbevordering.

Salomé Nobel

Salomé Nobel is als expert van de grondhouding en als trainer betrokken. Eerder ontwikkelde zij o.a. de theorie van de creatieve grondhouding van de leerkracht.

Maria Hendriks

Vanuit de HKU is Maria Hendriks betrokken bij de Makersdialogen, het Pabo-project en ze zit in de ontwikkelgroep en het kernteam.