Het Cultuurknooppunt

Specialiteit van het Cultuurknooppunt is het maken en uitvoeren van projecten die naadloos aansluiten op de specifieke context van een school. Het woord ‘knooppunt’ verwijst naar de werkwijze; we verbinden cultuureducatie aan het bredere onderwijs. In het partnerschap ontwerpen we, in co-creatie met de school,  projecten die aansluiten bij de school, bijvoorbeeld bij de kernwaarden of actuele thema’s. We verbinden het cultuuronderwijs met andere leergebieden en sluiten aan bij thema’s waar de school mee komt.

Het Cultuurknooppunt werkt samen met:

St. Jan de Doper

St. Jan de Doper

St. Jan de Doper en het Cultuurknooppunt werken al langer samen en sinds 2021 ook binnen een partnerschap van Creatief Vermogen Utrecht. In het partnerschap staat de doorgaande lijn en het eigenaarschap van de leerling centraal. We willen dat zij zich creatief vermogend weten en ervaren dat zij regie hebben over hun eigen ontwikkeling. AANDACHT - PLEZIER - VERTROUWEN zijn de kernwaarden van St. Jan de Doper.
Lees meer
ODBS Puntenburg

ODBS Puntenburg

Sinds 2022 werkt het Cultuurknooppunt samen met ODBS Puntenburg. In het partnerschap staat het creatief, onderzoekend en ontwerpend leren centraal. De school werkt met IPC, waarin thematisch onderwijs wordt aangeboden. Kunst activiteiten sluiten daar bij aan.
Lees meer

Nieuwsgierigheid

Elk schooljaar worden in het partnerschap drie cultuurprojecten gerealiseerd. We maken ’teasers’, waardoor leerlingen zich oriënteren op hun mogelijkheden en daarna kiezen voor een kunstdiscipline en creatieve opdracht. We stimuleren leerlingen om hun talent te ontwikkelen en ook om nieuwe disciplines te onderzoeken en zo buiten hun comfortzone op onderzoek uit te gaan.
Ook het team is nieuwsgierig: de Doper bouwt aan een creatief vermogend team en aan het verankeren van creatieve vaardigheden in het onderwijs.

Ieder kind op een voetstuk plaatsen

We zetten cultuureducatie in om de eigenheid van elk kind in het licht te zetten. Zo laten we kinderen ervaren dat iedereen anders is en andere talenten heeft. Door in de laatste fase van het creatieve proces een extra laag toe te voegen, zorgen de vakdocenten ervoor dat het werk van de leerlingen als het ware opgetild wordt en grotere zeggingskracht krijgt. Bijvoorbeeld het vormgeven van een receptenboek, op basis van de stillevens en recept-ideeën van de leerlingen tijdens het project TOEN + NU. 

Creatief proces

Leerlingen gaan met een kunstvakdocent aan de slag met de kunstdiscipline naar keuze. Zo doorloopt elke leerling een proces binnen een bepaalde discipline en kunnen zij zich daarin verdiepen. Ze werken vier weken aan hun creatieve opdracht.
We zorgen ook voor samenhang in het project. De kinderen kiezen dan wel voor een kunstdiscipline, maar er zijn ook gezamenlijke opdrachten met de hele klas. Zo sluiten we in een grote groep af met een presentatie waarbij beeldende kunst en podiumkunst elkaar ontmoeten. Kinderen leren op elkaar’s werk te reflecteren en over hun eigen creatieve proces te vertellen.

Kernwaarden centraal tijdens ‘Patronen’ op St. Jan de Doper

Tijdens het project ‘Patronen’ creëerde de beeldende kunstgroep onder begeleiding van Joan Wamsteeker, beeldend kunstenaar en beroepskunstenaar in de klas, een gemeenschappelijk kunstwerk. Alle tegels hebben het zelfde patroon, maar zelfgekozen kleuren. Wat bleek? Het geheel werd nóg mooier toen groep 7 en 8 samen aansloten! Daarnaast ontwierpen de leerlingen individueel een ‘eindeloos’ patroon.

In de theaterworkshops doken we in de wereld van ‘instant composition’ – bewegingsimprovisatie die ontstaat vanuit een groep spelers op de vloer die reageren op elkaar. Samen een beweeg-kunstwerk maken, dat elke keer weer anders wordt. We hebben ons laten inspireren door de patronen in de natuur.
Het project sloot af met een gezamenlijke presentatie van prachtige beeldende werken en beweeg-kunst. In het project stonden de kernwaarden van de school St. Jan de Doper centraal:

  • Plezier: zoals samen kunst maken en nieuwe dingen uitproberen.
  • Aandacht: zoals inzoomen op de kunstwerken van M.C. Escher, met die eindeloos herhalende patronen.
  • Vertrouwen: zoals samen op het podium staan en improviseren, waarbij je elkaar echt nodig hebt.
  • Werkbezoek PABO-studenten

    Creatief Vermogen Utrecht en de Pabo werken samen. Derdejaars pabo-studenten nemen een kijkje nemen in de keuken van Creatief Vermogen Utrecht. Student Merel ging langs bij Cultuurknooppunt. In een interview vertelt ze er meer over.

Claire Paulich

Claire Paulich

Claire is artistiek leider van het Cultuurknooppunt en hoofd projectmaker voor het onderwijs. In de uitvoering neemt zij theater workshops voor haar rekening.Neem contact op met Claire Paulich via cultuurknooppunt@gmail.com.