Inleiding

 

De stralen van

de diamant

Straal 1

 

Verbeeldingskracht

tonen

Straal 2

 

Zelfsturing

Straal 3

 

Creatief doen

Straal 4

 

Omgevings-

gerichtheid

Straal 5

 

Ambachtelijkheid

tonen

Straal 6

 

Reflecteren

op wat je doet

Straal 7

 

Creatief denken

Straal 8

 

Creatief proces

doorgronden

Straal 9

 

Samenwerken

AMBACHTELIJKHEID

 AMBACHTELIJKHEID en VAKMATIGHEID TONEN

Ik zie, ik zie…hoe ik het zie!

Over het eigen maken

van de taal van de fotografie

Elsbeth Pijnappels

Tussen de eerste foto door Joseph Nicéphore Niépce in 1826 tot de eerste publieksvriendelijke Kodak camera van George Eastman in 1888 zit een rijke geschiedenis van experiment en vernieuwing waarin de camera van de fotograaf als meester in ingewikkelde chemische procedés, techniek en licht naar het grote publiek werd gebracht. Met de ‘You press the button we do the rest’ campagne van Eastman, werd de democratisering van de fotografie tot haar huidige vorm een feit.

 

Iedereen fotografeert

Kinderen van nu zijn gewend aan deze vanzelfsprekende aanwezigheid en het gebruiksgemak van digitale camera’s en camera’s op hun telefoon. Vraag aan groep 3 wie er weleens fotografeert en iedereen steekt zijn vinger op. Kleuters kunnen al fotograferen met de IPad, en hoe hoger je in de klassen komt, hoe meer smartphones er zijn. Kinderen zijn actief op Instagram en WhatsApp om foto’s te delen. Maar hoe kijk je nu naar foto’s? Is een foto de waarheid? Hoe kun je zelf technieken toepassen om je beeld interessanter te maken, of om een specifieke boodschap over te brengen?

 

Visueel geletterd worden

Op school leren kinderen hoe je een gedicht kan lezen of schrijven volgens bepaalde vormen. Of hoe je een verhaal kunt interpreteren. Informatie over tijd, achtergrond van de schrijver en symbolische betekenis van woorden, maakt dat we tekst kunnen begrijpen en onderscheid kunnen maken in het aanbod. Op het gebied van fotografie gebeurt dit nog te weinig. We nemen dagelijks een constante stroom aan beelden tot ons, maar verspreiden zelf ook beelden. Visuele geletterdheid is een cruciale voorwaarde om al die foto’s te kunnen lezen, maar ook om foto’s te kunnen maken.
Dit ‘begrijpend kijken’ of ‘visueel geletterd worden’ speelt een belangrijke rol in de educatie van FOTODOK.

 

Om te begrijpen wat beelden vertellen en hoe dat gebeurt, maar ook om te begrijpen hoe je als maker verhalen kunt vertellen met beelden, heb je een aantal basisvaardigheden nodig om ‘mediawijs’ te worden.

László Moholy-Nagy, 1926, Fotogramm

László Moholy-Nagy, 1930, Scandinavia

De Hongaars-Amerikaanse kunstenaar László Moholy-Nagy (1895-1946) speelde een belangrijke rol in de vernieuwing van de fotografie. Van zijn fotogrammen waarin de betekenis van fotografie ‘schrijven met licht’ letterlijk tot uiting kwam, tot het spelen met,
tot dan toe, ongebruikelijke perspectieven, lijnen en vlakken.
Een vernieuwing die ook meer vraagt van de kijker:

‘De wereld die in deze beelden werd opgeroepen, laat zich echter niet zomaar kennen: ze moet worden ontcijferd, de grafische reductie tot twee dimensies moet worden aangevuld door de kracht van de verbeelding. In deze overgang van het (passieve) kijken naar het (actieve) interpreteren komen kijken en denken samen.’

Humblet, Steven (20151). ‘László Moholy-Nagy. The Art of Light’ in:

De Witte Raaf, editie 150, maart-april 2011.

Beheersen van de taal

Moholy-Nagy zei daar zelf in 1923 over: “A knowledge of photography is just as important as that of the alphabet”

Een uitspraak die vandaag de dag, in een wereld die overspoeld wordt door beelden, nog steeds van actuele waarde is en die voor de educatieve activiteiten van FOTODOK de rode draad vormt. Niet alleen omdat het belangrijk is om foto’s te kunnen begrijpen als je ernaar kijkt maar ook als je ze maakt. Je moet als het ware de taal van de fotografie, zoals Moholy-Nagy het noemt, leren beheersen.

 

Door een aantal workshops van FOTODOK te beschrijven, illustreren we hoe aspecten van mediawijsheid, creativiteit en vakkennis samen komen binnen de straal ambachtelijkheid/vakmatigheid tonen:

Enkele overwegingen tot slot

Uit de bovenstaande impressie van workshops en lessen die FOTODOK de afgelopen vier jaar heeft verzorgd op basisschool Apollo 11 zijn een aantal handvaten te destilleren die wij belangrijk vinden.

 

Ontwikkel je eigen dialect

Ten eerste is dat het creëren van een open sfeer waar experiment kan en mag, waarbij de kaders niet te strak zijn. Bij het kennismaken en leren kennen van vaktermen is het ‘naar je eigen hand zetten’ van cruciaal belang. Hoe je een kikkerperspectief ook noemt, als je het weet te herkennen, en het effect bewust weet te gebruiken in je foto’s, dan ben je visueel geletterd bezig. Moholy Nagy spreekt over de taal van fotografie, maar het is volgens FOTODOK prima om er je eigen dialect van te maken.

 

Investeer in goed apparatuur

Ten tweede, misschien wel voor de hand liggend: je lessen staan of vallen met goede apparatuur en materialen. Hierboven spreken we over camera’s, statieven en achtergronddoeken. Realiseer je als je met fotografie en film aan de slag gaat dat goede apparatuur noodzakelijk is. Trage laptops en haperende camera’s zijn bij leerlingen de grootse ergernis als ze net lekker bezig zijn. Investeer één keer in een aantal goede materialen en reserveonderdelen en bespaar daarmee jezelf en de leerlingen ongemak en teleurstelling.

 

Bied keuzemogelijkheden aan

Ten derde: geef leerlingen keuzemogelijkheden. In de bovenstaande voorbeelden is sprake van verschillende niveaus waarop leerlingen kunnen werken; van duidelijke houvast tot volledige vrijheid. Sommige kinderen vinden het hele vrije creatieve werken spannend en hebben liever een richtlijn, anderen floreren juist in die vrijheid.

 

Wanneer leerlingen zich de taal van fotografie eigen maken, of dat nu in dialect is of niet, ontwikkelen ze vaardigheden die niet alleen hun creatieve ontwikkeling stimuleert, maar die ze ook kunnen inzetten in andere vakken en schooltaken. Leerlingen maken een filmpje of foto’s voor hun spreekbeurt, nemen de camera mee op excursie en zijn zich steeds meer bewust van het effect van hun foto’s die ze posten op social media.

 

Moholy Nagy zou trots zijn geweest!