De Vrijstaat

In de samenwerking tussen De Vrijstaat en de partnerscholen staat kunst maken en beleven met een professionele kunstenaar centraal. Dit doen we volgens het aloude meester-gezel-leerling principe: we bieden een werkplaats waar je het ambacht direct van de kunstenaar leert. Samen met de scholen ontwikkelen we een doorlopende leerlijn waarin leerlingen kennismaken met verschillende kunstdisciplines.  

Het doel van onze projecten is om kinderen en jongeren kennis te laten maken met kunst en kunstenaars uit diverse disciplines. We nodigen ze uit om actief onderdeel uit te maken van het creatieve proces tussen kunstenaar, kunst en de wereld waarin we leven. In dit proces is niet de eindbestemming maar de route ernaartoe waar de uitdaging en het plezier ligt. De Vrijstaat gelooft dat kennismaken en werken met een kunstenaar een essentiële bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van creatief vermogen.  

De Vrijstaat is partner van:

OBS De klimroosKSU De Achtbaan, SBO de Binnentuin, de Boomgaard en SBO St. Maarten

Een creatief vermogend kind bouwt aan een creatief vermogende wereld.

Daphne de Bruin
Artistiek leider de Vrijstaat

Doe-expositie met kunstenaars

Ieder jaar werkt De Vrijstaat met een andere kunstenaar om een doe-expositie vorm te geven. Kunstenaars zijn experts in creatieve processen: zij weten dat niet de eindbestemming maar de route ernaartoe is waar we uitdaging kunnen vinden. De afgelopen jaren werkten we voor de exposities onder andere samen met kunstenaars Jolanda Schouten, Marjolein Witte, Joël Vegt en Niels Dielen.

Diverse kunstvormen

Op De Vrijstaat komen leerlingen met verschillende kunstvormen in aanraking: beeldende kunst, digitale media, kunst in de openbare ruimte en theater. Ieder jaar openen we een interactieve expositie waar leerlingen een jaar lang kunnen kennismaken met werk van een nieuwe kunstenaar. In de verdiepende lessen in de klas werken de leerlingen met dezelfde technieken en materialen als die ze in de expositie hebben gezien. Daarnaast produceert De Vrijstaat ieder jaar een theatervoorstelling waarin de professionele cast wordt aangevuld met kinderen en jongeren uit diverse talentontwikkelingstrajecten. Hierdoor ontstaat er een cast van verschillende generaties, zowel in leeftijd als ervaring.

Ook voor leerkrachten

Voor leerkrachten biedt De Vrijstaat trainingen aan om het creatieve vermogen te ontwikkelen en te vergroten. Met deze trainingen leveren we een bijdrage aan het duurzaam verankeren van creatief vermogen binnen het curriculum van de school. 

 

Meer lezen?

Hieronder vind je downloads, artikelen en meer.

Charlotte van Eijsden

Charlotte van Eijsden coördineert alle educatieve programma’s van De Vrijstaat en zij is eerste aanspreekpunt voor basisscholen. Daarnaast is Charlotte de vaste kunstdocent op De Vrijstaat KunstAcademie.