De Maakruimte

De Maakruimte ontwerpt, ontwikkelt en produceert creatieve en innovatieve projecten. Binnen CVU werkt De Maakruimte aan het onderdeel muziek. Samen met de cultuurcoördinator, het team leerkrachten, de leerkracht muziek in opleiding en het team van muziekschool Utrecht werken De Maakruimte en partnerschool De Blauwe Aventurijn aan een gezamenlijke doorgaande leerlijn in en buiten school. Zodat de creatieve ontwikkeling van leerlingen wordt vergroot en de kracht van de leerkracht, muziekdocent en muziekprofessionals elkaar verrijken en aanvullen. 

Binnen het partnerschap worden onder andere teamtrainingen gegeven en creatieve maakkaarten ontworpen, aanvullend aan de methode kaarten van 4x wijzer waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. 

De Maakruimte heeft een samenwerking met:

De Blauwe Aventurijn

De Blauwe Aventurijn

De Blauwe Aventurijn werkt met de methodiek Vier keer Wijzer, een geïntegreerde zaakvakmethode aan de hand van thema’s. Hierin leren kinderen oa zelfstandig aan projecten te werken vanuit hun verschillende talenten. De Blauwe Aventurijn heeft al eerder een partnerschap gehad binnen CVU, met ClickF1 & Aorta, en werkt nu samen met De Maakruimte. 
Lees meer

Maakruimte Methode

Er wordt gewerkt met de Maakruimte Methode om van denken tot doen te komen door middel van prototyping. Deze Methode is een mix van design thinking, de Bauhaus methode en het creatief proces. 

  • vraaggericht, vanuit de missie en kernwaarden van de organisatie  
  • in verbinding met partners uit de omgeving
  • vergroten kennis en vaardigheden van het leerkrachtenteam d.m.v teamtraining, co teaching  
  • maken duurzame materialen en instrumenten ter versterken van de creatieve ruimte in het klaslokaal  
  • met kinderen als klankbordgroep  

Sjaan van Riel, kernteam De Maakruimte

Neem contact op voor meer informatie.